Menü Folia Uralica Debreceniensia

FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 23.
Debrecen, 2016.TARTALOM – CONTENTS – SISÄLLYS

● BUZGÓ ANITA (Debreceni Egyetem)
buzgo.anita@gmail.com
A 19. századi finn nemzeti mozgalom és a keresztnevek adaptációja (3–16)
The 19th century Finnish national movement and the adaptation of first names

● DÁNYI ZITA (Debreceni Egyetem)
danzitkat@gmail.com
Páros névszók az erza-mordvinban (17–34)
Paired nouns in the Erzya-Mordvin language

● DURAY ZSUZSA (MTA Nyelvtudományi Intézete)
durayzs@gmail.com
Az északi számi vizuális nyelvhasználata a finnországi Hettában (35–56)
The visual language use of North Sámi in Hetta, Finland

● HOLOPAINEN, SAMPSA (University of Helsinki)
sampsa.holopainen@helsinki.fi
On the etymology of Hungarian úr ’lord, gentleman’ and its possible cognates (57–68)

● HORVÁTH CSILLA (MTA Nyelvtudományi Intézete)
naj.agi@gmail.com
Hanti-manszijszki nyelvi tájkép (69–84)
Contemporary linguistic landscape of Khanty-Mansiysk city

● HUUMO, TUOMAS (Turun yliopisto)
thuumo@utu.fi
LIIKKUVA LUKIJA vai LIIKKUVA TEKSTI?
Liikemetaforat tekstin ja lukijan suhdetta jäsentämässä (85–112)
MOVING READER or MOVING TEXT? How Finnish adpositions code metatextual relations as metaphorical motion

● JANURIK TAMÁS (Pallasz Athéné Egyetem Pedagógusképző Kar)
janurik.tamas@freemail.hu
Hangváltozás okozta funkciózavarok az uráli nyelvek alaktani rendszerében (113–122)
Lautwandel verursachte Funktionsstörungen im morphologischen System der uralischen Sprachen

● KELEMEN IVETT (Debreceni Egyetem)
kelemenivett5@gmail.com
Foglalkozásnevek vizsgálata a Máté evangélium északi számi fordításaiban (123–146)
Examination of the occupation-names in the Northern Saami Gospel translations according to Matthew

● КОНДРАТЬЕВА, НАТАЛЬЯ (Удмуртский государственный университет, Ижевск)
nataljakondratjeva@yandex.ru
Подготовка преподавателей родного языка и литературы в регионах Российской Федерации с компактным проживанием финно-угорских народов (147–156)

● KONYÁRI IBOLYA (Debreceni Egyetem)
ibolya.konyari@gmail.com
Kódváltás a finnországi magyarok körében (157–185)
Code-switching among Finnish Hungarians

● MATICSÁK SÁNDOR (Debreceni Egyetem)
maticsak.sandor@arts.unideb.hu
A mókusbőrtől a rubelig. A pénzfajták megnevezése a mordvinban (187–209)
From veksha to rouble. Currency names in Mordvin

● NÉMETH ZOLTÁN (Szegedi Tudományegyetem)
nzolee@gmail.com
Kontrasztív nyelvészeti módszerek alkalmazása az udmurt és a magyar határozói igenevek tanításában (211–232)
The use of contrastive linguistics in the teaching of Udmurt and Hungarian adverbial participles

● PITKÄSALO, ELIISA (University of Tampere)
Eliisa.Pitkasalo@staff.uta.fi
Conveying Nonverbal Messages in Translated Comics (233–243)

● TAKÁCS JUDIT (Eszterházy Károly Egyetem)
takacs.judit@uni-eszterhazy.hu
A kvén revitalizáció legújabb lépései (245–264)
On the new steps of the Kven revitalisation

● TAMÁS ILDIKÓ (MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest)
tamas.ildiko@btk.mta.hu
Konnotatív jelentések a Szomjas-Schiffert gyűjtés jojkáinak szövegpaneleiben (265–273)
Connotative meanings in text panels of the Szomjas-Schiffert yoik-collection

● VÁRNAI ZSUZSA (MTA Nyelvtudományi Intézete)
varnai.zsuzsa@gmail.com
Az őslakos kisebbségi identitás vizuális megjelenése egy arktikus szibériai városban.
A nyelvi tájkép vizsgálata Dugyinkában (275–292)

The linguistic landscape of Dudinka

● VIRTANEN, SUSANNA (Debreceni Egyetem)
susanna.s.virtanen@gmail.com
Fokusmerkintä mansin kielen itämurteissa (293–304)
Focus marking in Eastern Mansi


ISMERTETÉSEK – REVIEWS – KATSAUKSIA – РЕЦЕНЗИИ

● ZAICZ GÁBOR (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
zaicz.gabor@btk.ppke.hu
Róna-Tas, András – Berta, Árpád: West Old Turkic. Turkic Loanwords in Hungarian (305–314)

● KERESZTES LÁSZLÓ (Debreceni Egyetem)
keresztes@mnytud.arts.klte.hu
Junttila, Santeri: Tiedon kumuloituminen ja trendit lainasanatutkimuksessa (315–319)

● TAKÁCS JUDIT (Eszterházy Károly Egyetem)
takacs.judit@uni-eszterhazy.hu
Söderholm, Eira: Kainun kielen grammatikki (319–323)

● TAKÁCS JUDIT (Eszterházy Károly Egyetem)
takacs.judit@uni-eszterhazy.hu
A Jeges-tenger finnjei. Könyv Észak-Norvégiáról: Robertsen, Thor
(szerk.), Jäämeren suomalaiset. Kirja Ruijasta (323–327)


● DÁNYI ZITA (Debreceni Egyetem)
danzitkat@gmail.com
Grünberg, Silja (szerk.): Vadja keele sõnaraamat. Vaddaa tšeelee sõna-tširja. Словарь водского языка (328–331)

● BUZGÓ ANITA (Debreceni Egyetem)
buzgo.anita@gmail.com
Forsberg, Ulla-Maija – Kovács Magdolna – Kovács Ottilia – Manner, Sanna – Markus, Kaija – Vecsernyés Ildikó: Suomi–unkari-sanakirja. Finn–magyar szótár (331–336)

● ELEK BOGLÁRKA (Debreceni Egyetem)
elekboglar@hotmail.com
Lingea: Finn társalgás – szótárral és nyelvtani áttekintéssel (336–342)

● MATICSÁK SÁNDOR (Debreceni Egyetem)
maticsak.sandor@arts.unideb.hu
H. Varga Márta: A szóalkotás módjai (343–350)


IN MEMORIAM

● SIPŐCZ KATALIN (Szegedi Tudományegyetem)
sipocz@hung.u-szeged.hu
Je. I. Rombangyejeva (1928–2017) (351–352)


IN HONOREM

● KERESZTES LÁSZLÓ (Debreceni Egyetem)
keresztes@mnytud.arts.klte.hu
Ago Künnap 75 éves (353–356)

Powered by w3.css