Menü Folia Uralica Debreceniensia

A folyóirat szerkesztőségeA folyóirat főszerkesztői:
Maticsák Sándor, a Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszékének tanszékvezető professzora (szakmai életrajzát ld. itt, publikációs listáját ld. itt) és
Keresztes László, a Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszékének professor emeritusa (szakmai életrajzát ld. itt, publikációs listáját ld. itt).

A folyóirat szerkesztőbizottsága:
Csúcs Sándor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Piliscsaba) professzor emeritusa
Riho Grünthal, a Helsinki Egyetem (Finnország) professzora
Honti László, a Károli Gáspár Református Egyetem (Budapest) professzor emeritusa
Lars-Gunnar Larsson, az Uppsalai Egyetem (Svédország) professzor emeritusa
Harri Mantila, az Oului Egyetem (Finnország) professzora
Sirkka Saarinen, a Turkui Egyetem (Finnország) professzora
Tõnu Seilenthal, a Tartui Egyetem (Észtország) ny. docense
Eberhard Winkler, a Göttingeni Egyetem (Németország) professzora
Powered by w3.css