Menü Folia Uralica Debreceniensia

Útmutató a szerzőknekA tanulmány nyelve: magyar, angol, német, orosz, finn.
A tanulmány terjedelme: max. 60 000 karakter.
Kérjük, hogy minden tanulmányokhoz mellékeljenek angol (a témaválasztó függően indokolt esetben német vagy orosz ) nyelvű összefoglalót (ez tartalmazza a cikk címét is). Az összefoglaló terjedelme legalább 1000, legfeljebb 3000 karakter lehet. Mellékeljenek továbbá 3–7 angol nyelvű kulcsszót is, valamint minden esetben egyértelműen tüntessék fel a szerző(k) elérhetőségét, illetve munkahelyét.
A Folia Uralica Debreceniensiában megjelent tanulmányok a későbbiekben másutt is megjelentethetők, az eredeti közlemény adatainak feltüntetésével. A FUD szerkesztősége korábban ugyanazon a nyelven megjelent tanulmányokat nem fogad be, az eltérő nyelven való publikálás lehetséges.

Formai követelmények: Kérjük, a tanulmányokat, ismertetéseket szerkesztetlen fájlként küldjék el a szerkesztőség címére. A szükséges kiemeléseken (fejezetcímek stb.) kívül ne legyen az elektronikus dokumentumban semmiféle formázás, ne használjanak automatikus számozást vagy kereszthivatkozást. Mindenképpen kérjük a tanulmányt PDF-fájlként is, amelyben az általánostól eltérő, speciális karakterek is látszódjanak. Az esetleges táblázatok, diagramok, képek szélessége ne haladja meg a kiadvány szedéstükrének szélességét, azaz a 12,6 cm-t!
A nyelvi adatokat írjuk dőlt betűvel.
A szövegbeli hivatkozás a szerzők vezetéknevét tartalmazza zárójelbe tett évszámmal vagy évszámmal és oldalszámmal, például: „Korhonen (1980: 35–36) szerint”. Ha egy szerzőnek több, azonos évben megjelent művére hivatkozunk, ezeket a latin ábécé kisbetűivel különböztessük meg egymástól, például: Korhonen 1981a, 1981b.

Kérjük, az irodalomjegyzékben az alábbi hivatkozási rendszert kövessék:
Kovács János 1996: A finnugrisztika helyzete ma. Finnugor Tanulmányok 22: 312–365.
Kovács János 1997: Az uralisztika helyzete ma. In: Nagy János – Kis Péter (szerk.), Nyelvészeti tanulmányok. Nyelvészeti Kiadó, Budapest. 54–72.

A cirill betűs helyesírást alkalmazó nyelveken írt művekre az alábbiak szerint hivatkozzunk:
Szerebrennyikov, B. A. 1967: Б. А. Серебренников, Историческая морфология мордовских языков. Наука, Москва.

A szövegben a szerző nevét latin betűs átírásban, a magyar helyesírási szabályzatnak megfelelő átírásban közöljük.
Powered by w3.css