Menü Folia Uralica Debreceniensia

ImpresszumA kiadásért felelős személy: Karácsony Gyöngyi
Kiadó: Debreceni Egyetemi Kiadó (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)
A folyóirat főszerkesztője: Maticsák Sándor (maticsak.sandor@arts.unideb.hu)
Powered by w3.css