Menü Folia Uralica Debreceniensia

Cikkek elfogadása, lektorálás, etikai nyilatkozatA cikkek befogadásáról a főszerkesztők döntenek, vitás esetekben kikérik a szerkesztőbizottság véleményét. Amennyiben a tanulmány megfelel a folyóirat céljának és tartalmának, a főszerkesztők lektorálásra adják ki azt. Minden tanulmányt két lektor véleményez szakmai alapon, a recenziókat egy lektor bírálja el. A szerzők és a lektorok személye a folyamatban végig anonim marad (ún. dupla vak lektorálás). A szerkesztők, a szerkesztőbizottság és a lektorok titoktartási kötelezettséget vállalnak. A bírálatokat a lektorálási folyamat lezárultával a főszerkesztők megküldik az érintettnek. A lektorálási folyamat legfeljebb két hónapot vehet igénybe. A független lektorok szakmai szempontok alapján értékelnek. Plágiumszűrőt szükség esetén igénybe veszünk. A Folia Uralica Debreceniensiában megjelent tanulmányok a későbbiekben másutt is megjelentethetők, az eredeti közlemény adatainak feltüntetésével. A FUD szerkesztősége korábban ugyanazon a nyelven megjelent tanulmányokat nem fogad be, az eltérő nyelven való publikálás lehetséges.Powered by w3.css