Menü Folia Uralica Debreceniensia

A folyóirat leírásaA Folia Uralica Debreceniensia a Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszékének a folyóirata. 1989 óta jelenik meg, 1994 óta évi rendszerességgel. A folyóirat célja, hogy fórumot biztosítson a finnugrisztika magyarországi és külföldi művelőinek. A folyóirat öt rovatra tagolódik: a) Tanulmányok, b) Ismertetések, c) In honorem, d) In memoriam, e) Krónika.
a) Tanulmányok. A tanulmányokat magyar, angol, német, orosz és finn nyelven fogadjuk. Kérjük, az írások terjedelme ne haladja meg a 60 000 leütést (szóközökkel). A szerkesztőség elsősorban finnugor nyelvészeti cikkeket fogad be, de néprajzi és őstörténeti tanulmányok publikálását is vállalja. Minden cikkhez kérünk angol (esetleg orosz vagy német) nyelvű összefoglalót, és 5-6 angol nyelvű kulcsszót.
b) Ismertetések. Az elmúlt években a finnugrisztika témakörében megjelent monográfiák, tanulmánykötetek, ünnepi kötetek ismertetését, recenzálását várjuk.

A tanulmányokat két lektor bírálja el, a többi rovat írásait egy.
A folyóirat évente egyszer, a naptári év utolsó negyedévében jelenik meg.
A szerzőknek nem fizetünk honoráriumot.
A szerzőktől nem kérünk publikációs díjat.

A Folia Uralica Debreceniensia szerepel az MTA I. Osztálya (Nyelv- és Irodalomtudományok) Nyelvtudományi Bizottsága által elfogadott folyóiratok listáján, NAT minősítéssel.
A folyóirat az MTMT-ben a tudományos/lektorált folyóiratok között szerepel, MTID száma: 10009995.
A folyóirat felelős kiadója a Debreceni Egyetemi Kiadó és a Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke.
Powered by w3.css