Menü Folia Uralica Debreceniensia

FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 26.
Debrecen, 2019.

E-könyvTARTALOM – CONTENTS – SISÄLLYS


● BAKSA ALEXANDRA (Debreceni Egyetem Nyelvtudományok Doktori Iskola)
baksalexandra@gmail.com
A nemek kifejezése Lukács evangéliumának finn fordításaiban (5–16)
Expressing gender in the Finnish translations of Gospel of Luke

● BAKSA MÁTÉ (Debreceni Egyetem Nyelvtudományok Doktori Iskola)
nihilpotestesse@gmail.com
Az első finn bibliafordítók (17–28)
The first Finnish Bible translators

● BÍRÓ BERNADETT – SIPŐCZ KATALIN – SZEVERÉNYI SÁNDOR (Szegedi Tudományegyetem)
birobernadett9@gmail.com, sipocz@hung.u-szeged.hu, szevers@hung.u-szeged.hu
Nyugat-szibériai uráli nyelvek térbeli orientációs rendszere (29–44)
Specific system of spatial orientation in the Uralic languages of Western Siberian river valleys

● CSEPREGI MÁRTA (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest)
csepregi.marta@btk.elte.hu
Egy szurguti hanti mitikus ének száz éve. Esettanulmány a szájhagyományozódás természetéhez (45–58)
К вопросу о природе устного народного творчества – на примере фольклора сургутских ханты

● GULYÁS ZOLTÁN (Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház, Zirc)
szibir@map.elte.hu
Az Ob-vidék néprajzi térképe Munkácsi Bernát és Pápai Károly expedíciója nyomán (59–74)
Этнографическая карта территории реки Обь, созданная в результате экспедиции Б. Мункачи и К. Папаи

● HONTI LÁSZLÓ (Károli Gáspár Universität der Reformierten Kirche Ungarns – Institut für Sprachwissenschaft, Budapest)
Zur Frage nach den dentalen Spiranten in den Vorgängern der uralischen Sprache (75–106)
The question about the foregoers of dental fricatives in the Uralic languages

● JUHOS MERI (Debreceni Egyetem)
juhos.meri@arts.unideb.hu
Jövevényelemek Kristfrid Ganander orvosi nyelvezetében (107–122)
Loan elements in Kristfrid Ganander’s medical terminology

● KELEMEN IVETT (Debreceni Egyetem)
kelemen.ivett@arts.unideb.hu
Anders Porsanger jelentése Knud Leem (északi) számi helyesírásáról (123–136)
Anders Porsanger’s report on Knud Leem’s (Northern) Saami orthography

● KLIMA LÁSZLÓ (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba)
klima.laszlo@btk.ppke.hu
Ősök és rokonok nyomában. Kalandozó magyar kutatók keleten és északon (137–172)
Following the trails of ancestors and relatives. Wandering Hungarian researchers in the East and the North

● KUBITSCH REBEKA (Szegedi Tudományegyetem)
kubitsch.rebeka@gmail.com
A végtagok megnevezéseinek jelentésextenziója az udmurtban (173–192)
Semantic extension of body-part terms naming the limbs in Udmurt

● LAUERMA, PETRI (Institute for the Languages of Finland, Helsinki)
petri.lauerma@kotus.fi
Observations on the Finnish grammar of Rasmus Rask (193–208)
Megjegyzések Rasmus Rask finn nyelvtanáról

● MATICSÁK SÁNDOR (Debreceni Egyetem)
maticsak.sandor@arts.unideb.hu
Gerhard Friedrich Müller, az elfelejtett nyelvész (209–224)
The forgotten linguist, Gerhard Friedrich Müller

● PUSZTAI GÁBOR (Debreceni Egyetem)
gpusztai@unideb.hu
A barátságos vademberek. Szamojédok és lappok Gerrit de Veer 1598-as leírásában (225–244)
Friendly savages. Samoyeds and Lapps as described by Gerrit de Veer in 1598

● SARHEMAA, MARIA (Debreceni Egyetem)
maria.sarhemaa@mnytud.arts.unideb.hu
Appellatiivistuminen kielenilmiönä (245–258)
Appellativization as a linguistic phenomenon

● SIPOS MÁRIA (Nyelvtudományi Intézet, Budapest)
sipos.maria@nytud.hu
Formula és mondatszerkezet Reguly Antal hősénekeiben (259–276)
Formulae and syntactic structures in the heroic epic songs collected by Antal Reguly

● VÁRNAI ZSUZSA (Nyelvtudományi Intézet, Budapest)
varnai.zsuzsa@nytud.hu
Сувениры Севера” – Őslakos közösségek reprezentációja a tajmiri közösségi médiában (277–292)
Appearance of the indigenous communities in the social media: the case of Dudinka

● ZAICZ GÁBOR (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba)
zaicz.gabor@btk.ppke.hu
A földművelés terminológiája a mordvinban III. (293–328)
The terminology of agriculture in the Mordvin language III.


ISMERTETÉSEK – REVIEWS – KATSAUKSIA – РЕЦЕНЗИИ

● RUSVAI JULIANNA (Nyíregyházi Egyetem)
rusvai.julianna@nye.hu
Csúcs Sándor: Miért finnugor nyelv a magyar? (329–334)

● BAKSA ALEXANDRA – BAKSA MÁTÉ (Debreceni Egyetem, Nyelvtudományok Doktori Iskola)
baksalexandra@gmail.com, nihilpotestesse@gmail.com
Pusztay János (szerk.): A Biblia finnugor nyelveken (335–338)

● KELEMEN IVETT (Debreceni Egyetem)
kelemen.ivett@arts.unideb.hu
Domokos, Johanna – Rießler, Michael – Schlosser, Christine (Hrsg.): Worte verschwinden fliegen zum blauen Licht. Samische Lyrik von Joik bis Rap (339–343)

● MATICSÁK SÁNDOR (Debreceni Egyetem)
maticsak.sandor@arts.unideb.hu
Gulyás Zoltán: Reguly Antal térképészeti munkássága (344–347)


IN MEMORIAM

● SZŰCS TIBOR (Pécsi Tudományegyetem)
szucs.tibor@pte.hu
B. Székely Gábor (1954–2019) (349–351)

● CSEPREGI MÁRTA (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest)
csepregi.marta@btk.elte.hu
Vértes Edit születésének centenáriumára (351–357)

● ZAICZ GÁBOR (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba)
zaicz.gabor@btk.ppke.hu
Vértes Edit és a „Finnugor-díj Vértes Edit emlékére” (358–360)

Powered by w3.css