Menü Folia Uralica Debreceniensia

FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 25.
Debrecen, 2018.TARTALOM – CONTENTS – SISÄLLYS

● ANTAL M. GERGELY (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest)
antal.gmarton@gmail.com
A magyar őz szó eredetéről (3–7)
About the origin of the Hungarian word őz

● BAKSA MÁTÉ (Debreceni Egyetem)
nihilpotestesse@gmail.com
Mikael Agricola élete és munkássága (9–32)
Mikael Agricola’s life and lifework

● GULYÁS ZOLTÁN (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest)
szibir@map.elte.hu
19. századi kartográfiai alkotások Reguly Antal térképéhez kapcsolódóan (33–52)
Картографические произведения 19-го века, связанные с картой Антала Регули

● JANURIK TAMÁS (Neumann János Egyetem, Kecskemét)
janurik.tamas@freemail.hu
Igetőváltozatok a Samojedischer Wortschatz szóanyagában (53–72)
Stammvarianten der Zeitwörter im SW-Wortmaterial

● JUHOS MERI (Debreceni Egyetem)
juhos.meri@arts.unideb.hu
Kristfrid Ganander orvosságoskönyve (1788) (73–97)
Kristfrid Ganander’s Medical Guide (1788)

● KELEMEN IVETT (Debreceni Egyetem)
kelemen.ivett@arts.unideb.hu
Knud Leem, az északi számi lexikográfia úttörője. Vázlatok a Lexicon Lapponicum Bipartitum történetéhez (99–108)
Knud Leem, the pioneer of Saami lexicography in the 18th century. Tracing the history of Lexicon Lapponicum Bipartitum

● KENYHERCZ RÓBERT (Debreceni Református Hittudományi Egyetem)
kenyhercz.robert@drhe.hu
On the names of the historical Szepes County (109–132)

● LAUERMA, PETRI (Institute for the Languages of Finland, Helsinki)
petri.lauerma@kotus.fi
The development of 19th century Finnish vocabulary in the light of Martti Rapola’s word collection (133–152)

● MATICSÁK SÁNDOR (Debreceni Egyetem)
maticsak.sandor@arts.unideb.hu
A mordvin nyelvújítás a bibliafordítások tükrében (153–176)
The Mordvin neologisms in the light of the Bible translations

● PUKÁNSZKY ALEXANDRA (Debreceni Egyetem)
alexandra.pukanszky@gmail.com
A nemekre vonatkozó szóhasználat a finnben és a magyarban (177–198)
Phrasing regarding genders in the Finnish and in the Hungarian languages

● SARHEMAA, MARIA (Debreceni Egyetem) – TAKÁCS JUDIT (Egri Egyetem)
maria.sarhemaa @mnytud.arts.unideb.hu; takacs.judit@uni-eszterhazy.hu
’Ember’ jelentésű köznevesült keresztnevek a finn és a magyar szlengben (199–213)
Appellativized first names referring to a human being in the Finnish and Hungarian slang

● SIPOS MÁRIA (MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest)
sipos.maria@nytud.mta.hu
A padok előtt tanári asztal ül.” A hanti ’ül’ szóból létrejött kvázi-kopuláról (215–232)
“There is a teacher’s desk sitting in front of the pupils’ desks.” On the Khanty semicopula deriving from the verb ‘sit’

● SOSA, SACHIKO – VIRTANEN, SUSANNA (University of Helsinki)
sachiko.toguchi@helsinki.fi; susanna.s.virtanen@helsinki.fi
Remarks on areal linguistics in the information structure of the Ob-Ugrian languages (233–260)

● TAMÁS ILDIKÓ (MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest)
tamas.ildiko@btk.mta.hu
Régi dallamok – új módszerek. Számi jojkaarchívum interdiszciplináris feldolgozással (261–276)
Old songs – new methods. Saami yoik-archive with an interdisciplinary analysis

● ZAICZ GÁBOR (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba)
zaicz.gabor@btk.ppke.hu
A földművelés terminológiája a mordvinban II. (277–308)
The terminology of agriculture in the Mordvin language II.


ISMERTETÉSEK – REVIEWS – REZENSIONEN – KATSAUKSIA – РЕЦЕНЗИИ

● MATICSÁK SÁNDOR (Debreceni Egyetem)
maticsak.sandor@arts.unideb.hu
Bakró-Nagy Marianne (szerk.): Okok és okozat. A magyar nyelv eredetéről történeti, szociálpszichológiai és filozófiai megközelítésben (309–317)

● MATICSÁK SÁNDOR (Debreceni Egyetem)
maticsak.sandor@arts.unideb.hu
Csepregi Márta – Salánki Zsuizsa (szerk.): A többnyelvűség dinamikája (318–323)

● KERESZTES LÁSZLÓ (Debreceni Egyetem)
keresztes.laszlo@ arts.unideb.hu
Larsson, Lars-Gunnar: Per Holmberger och sockenlapparnas språk (323–329)

● KELEMEN IVETT (Debreceni Egyetem)
kelemen.ivett@arts.unideb.hu
Valijärvi, Riitta-Liisa – Kahn, Lily: North Sámi. An Essential Grammar (329–332)

● VOIGT VILMOS (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest)
voigtbudapest@gmail.com
Bartens, Hans-Hermann: Tschuden und andere Feinde in der saamischen Erzähltradition (332–336)

● DENNICA PENEVA (Debreceni Egyetem)
dennicapeneva@gmail.com
Palander, Marjatta – Riionheimo, Helka – Koivisto, Vesa (eds): On the Border of Language and Dialect (337–344)

● JUHOS MERI (Debreceni Egyetem)
juhos.meri@arts.unideb.hu
Saarelma-Paukkala, Minna: Etunimikirja. Suomalaiset nimitrendit 2000-luvulla (345–348)

● BAKSA MÁTÉ – PUKÁNSZKY ALEXANDRA (Debreceni Egyetem)
nihilpotestesse@gmail.com; alexandra.pukanszky@gmail.com
Dyekiss Virág: Vándorol a hang. A nganaszan hagyományos világkép a folklórszövegek tükrében (349–351)

● H. VARGA MÁRTA (Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest)
hvargamarta@gmail.com
Ladányi Mária: Alaktan (Osiris Nyelvtan) (352–360)


KRÓNIKA

● KERESZTES LÁSZLÓ (Debreceni Egyetem)
keresztes.laszlo@ arts.unideb.hu
30 év – 25 szám: Folia Uralica Debreceniensia 1–25. (361–367)

Powered by w3.css