Menü Folia Uralica Debreceniensia

FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 24.
Debrecen, 2017.TARTALOM – CONTENTS – SISÄLLYS

● DOMOKOS JOHANNA (Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest)
domokos.johanna@kre.hu
Az uráli irodalmak bemutathatóságáról. Pragmatikus mérlegelések (3–14)
How to present Uralic literatures? Pragmatic considerations

● GEORGIEVA, EKATERINA (MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest)
ekaterina.georgieva@nytud.mta.hu
Az ’ahelyett, hogy’-mellékmondatok az udmurt nyelvben (15–38)
Preference and substitution clauses in Udmurt

● HONTI LÁSZLÓ (Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest)
Némely uráli mássalhangzókról (39–64)
About certain Uralic consonants

● JUHOS MERI (Debreceni Egyetem)
juhos.meri@arts.unideb.hu
Betegségnevek a 18. századi finn bibliafordításokban (65–90)
Analysis of disease names in Finnish Bible translations

● MÁCSAI BOGLÁRKA (MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest)
boglarka.macsai@gmail.com
Létezik-e városi kutatás az uralisztikában? (Magyarországi kutatások) (91–114)
Does urban linguistics exist in Uralistics? A summary of Hungarian research

● MATICSÁK SÁNDOR (Debreceni Egyetem)
maticsak.sandor@arts.unideb.hu
18. századi Nyizsnyij Novgorod-i mordvin nyelvemlékek (115–146)
Mordvin linguistic relics from the 18th-century Nizhny Novgorod

● OSZKÓ BEATRIX (MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest) –
LARISZA PONOMAREVA (Komi-Permják Oktatók Továbbképző Intézete, Kudimkar)
oszko.beatrix@nytud.mta.hu, dojegpl@gmail.com
Kudimkar nyelvi tájképe (147–162)
The linguistic landscape of Kudymkar

● PACHNÉ HELTAI BORBÁLA (MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest)
pachne.heltai.borbala@nytud.mta.hu
Multilingualism and Seasonal Migration: Linguistic Practices of Finnish House Owners in a German Minority Village in Southern Hungary (163–178)

● SIPOS MÁRIA (MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest)
sipos.maria@nytud.mta.hu
Szórend egyazon hanti beszélő különböző szövegeiben (179–196)
Word order in different texts of one and the same Khanty speaker

● TAMÁS ILDIKÓ (MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest)
tamas.ildiko@btk.mta.hu
A jojka szerepe a 20–21. századi diskurzív folyamatokban. Jojkák, zsoltárok, jojkazsoltárok (197–232)
The role of the yoik in the 20th-21st century discourses: yoik, psalm, “yoikpsalm”

● TÁNCZOS OUTI (Helsinki Egyetem)
outi.tanczos@helsinki.fi
Active and Backgrounded Agency Concerning Language Maintenance in Karelian Minority Media Texts (233–258)

● H. VARGA MÁRTA (Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest)
hvargamarta@gmail.com
Bibliai eredetű személynevek köznevesülése (259–274)
Appellativisation of the biblical personal names

● VÁRNAI ZSUZSA – SIPOS MÁRIA (MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest)
varnai@nytud.hu, sipos.maria@nytud.mta.hu
A kazimi magánhangzórendszer újragondolása (275–294)
A revision of the Kazym Khanty vowel system

● VÍGH-SZABÓ MELINDA (Pannon Egyetem, Veszprém)
vigh.szabo@gmail.com
A finnugor nyelvi identitás I. (295–308)
Die finnisch-ugrische sprachliche Identität

● ZAICZ GÁBOR (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba)
zaicz.gabor@btk.ppke.hu
A mordvin földművelési terminológia I. (309–346)
The terminology of agriculture in the Mordvin language I.


ISMERTETÉSEK – REVIEWS – REZENSIONEN – KATSAUKSIA – РЕЦЕНЗИИ

● ZAICZ GÁBOR (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba)
zaicz.gabor@btk.ppke.hu
Honti László: A magyar és a nyugati ótörök szókészleti kapcsolatairól (347–349)

● Csepregi Márta (ELTE, Budapest)
csepregi.marta@btk.elte.hu
Klima László: Jürkák, tormák, merják. Szemelvények a finnugor nyelvű népek
történetének korai forrásaiból (349–352)


● Kelemen Ivett (Debreceni Egyetem)
kelemenivett5@gmail.com
Pasanen, Annika: Kuávsui já peeivičuová ’Sarastus ja päi¬vänvalo’.
Inarisaamen kielen revitalisaatio (352–358)


● Keresztes László (Debreceni Egyetem)
keresztes@mnytud.arts.unideb.hu
Кузнецова, Маргарита: Названия диких и домашних животных
в марийском языке (359–364)


● Rusvai Júlia (Nyíregyházi Egyetem)
rusvai@zeus.nyf.hu
Чепреги, Марта: Сургутский диалект хантыйского языка (364–371)

● Buzgó Anita (Debreceni Egyetem)
buzgo.anita@gmail.com
Karlssson, Fred: Suomen kielet 1917–2017 (Buzgó Anita) (372–375)

● Lőrincz Katalin (Debreceni Egyetem)
lorincz.kata1104@gmail.com
Pusztay János: Seto (376–378)

● Maticsák Sándor (Debreceni Egyetem)
maticsak.sandor@arts.unideb.hu
Say István: Bevezetés az izsor nyelv ismereteibe (379–384)

● Peneva, Dennica (Debreceni Egyetem)
dennicapeneva@gmail.com
Dorren, Gaston: Lingo. A language spotter’s guide to Europe (384–389)


IN MEMORIAM

● Keresztes László (Debreceni Egyetem)
keresztes@mnytud.arts.unideb.hu
100 éve született Bo Wickman (391–392)


IN HONOREM

● Csúcs Sándor (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba)
csucs.sandor@btk.ppke.hu
Valej Kelmakov 75 éves (393–403)

● Keresztes László – Maticsák Sándor (Debreceni Egyetem)
keresztes@mnytud.arts.unideb.hu, maticsak.sandor@arts.unideb.hu
Lars-Gunnar Larsson 70 éves (403–406)

● Keresztes László – Maticsák Sándor (Debreceni Egyetem)
keresztes@mnytud.arts.unideb.hu, maticsak.sandor@arts.unideb.hu
Tõnu Seilenthal 70 éves (406–409)

Powered by w3.css