Menü Folia Uralica Debreceniensia

FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 20.
Debrecen, 2013.TARTALOM – CONTENTS – SISÄLLYS

Bátori S. István: Az Uralotéka digitális adatbázis

Buzgó Anita: Tornio keresztnévadási szokásai a XIX. század második felében

Bűdi Regina: A finn helyesírás fejlődése a XVI–XVII. században

Endresz Brigitta: A manysi irodalmi nyelv átírásának kérdései

Honti László: Ver

Huumo, Tuomas – Peiponen, Pia: Adpositiot, liike ja dynamiikka: mikä erottaa muotoja vieressä ja vierellä?

Kelemen Ivett: A pluratívák szemantikai csoportjai az északi lappban

Keresztes László: Morféma-alternációk a moksa-mordvin határozott és birtokos személyragozásban .

Kókai Krisztina: Morfológiai úton történő szóalkotás a finn kocsmaszlengben

Larsson, Lars-Gunnar:
The Earliest Contacts between Scandinavians and South Saami

Lauerma, Petri:
Rudimenta, suomen kielen oppikirja 1600-luvulta

Maticsák Sándor: Az improduktív -v főnévképző az erza-mordvinban

Peneva Dennica: Egyeztetési típusok a magyarban, a finnben, az észtben, a lappban és a bolgárban VII. (Számbeli egyeztetés III.)

Pitkäsalo, Eliisa:
Emphatic Phrases in Finnish Literary Texts and their Hungarian Translations

Sipos Mária: Északi hanti: nyelvjárási kontinuum vagy nyelvjáráscsoportok?

Sivonen, Jari: Tarinassa kiertelee mielenkiintoinen juoni. Katsaus liikeverbien merkitystyyppeihin

Szeverényi Sándor: Az uráli *-n genitívusz, a névutós szerkezet, a Cx-Px relatív sorrendje és a jelzős szerkezet egyeztetése közötti összefüggésekről

Tóth Anikó: Az égtájnevek vizsgálata a karjalai nyelvjárásokban

Zaicz Gábor: A mordvin nyelv orosz jövevényszavai II.

Ismertetések – Reviews – Katsauksia – Рецензии

In honorem

In memoriam
Powered by w3.css