Menü Folia Uralica Debreceniensia

FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 22.
Debrecen, 2015.TARTALOM – CONTENTS – SISÄLLYS

● MATICSÁK SÁNDOR –KERESZTES LÁSZLÓ (Debreceni Egyetem)
maticsak.sandor@ arts.unideb.hu, keresztes.laszlo@ arts.unideb.hu
Száz éves a finn- és finnugoroktatás a Debreceni Egyetemen (3–16)
Laitoksen menneisyys ja nykyisyys

● BUZGÓ ANITA (Debreceni Egyetem)
buzgo.anita@gmail.com
A finnországi katonanevek családnévvé válása (17–28)
Soldier names in the Finnish family name system

● DURAY ZSUZSA (Hungarian Academy of Sciences, Research Institute for Linguistics, Budapest)
duray.zsuzsa@nytud.mta.hu
Changes in the norms of language use and language attitudes in Enontekiö (2003–2013) (29–46)
A nyelvhasználati normák változása és a nyelvi attitűdök Enontekiöben

● GULYÁS ZOLTÁN (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest)
szibir@map.elte.hu
Reguly Antal kartográfiai munkái (47–62)
Картографические работы Антала Регули

● JANURIK TAMÁS
janurik.tamas@freemail.hu
Volt-e kétféle (*k és *q) veláris zárhang az uráli alapnyelvben? (63–72)
Gab es zweierlei (*k und *q) velare Verschlusslaute in der uralischen Grundsprache?

● JUUTINEN, MARKUS (Helsingin yliopisto)
markus.juutinen@helsinki.fi
Kieltoa polarisoivat rakenteet koltansaamessa (73–86)
The ways negation can be polarised in Skolt Saami

● KALSKE, MARJA (University of Lapland, Rovaniemi)
marja.kalske@ulapland.fi
Finnish associations with Hungary in horse names (87–98)
Magyar lónevek finn asszociációi

● KELEMEN IVETT (Debreceni Egyetem)
kelemenivett5@gmail.com
A plurale tantum újabb lehetséges megközelítési módjai (99–110)
A recent feasible approach to pluralia tantum

● KERESZTES LÁSZLÓ (Университет Дебрецен)
keresztes.laszlo@ arts.unideb.hu
Смешение структур в личных окончаниях притяжательного склонения мокша-мордовских диалектов (111–122)
Mixing of structures in the possessive suffixes of Moksha-Mordvin dialects

● KÓKAI KRISZTINA (Debreceni Egyetem)
krisztina.kokai87@gmail.com
Orosz hatás a keleti számi (lapp) hónapnevekben (123–140)
Russian influence in Eastern Sami’s month names

● MADARÁSZ ESZTER (Pécsi Tudományegyetem)
eszter.madarasz@gmail.com
Dallam és szöveg újraegyesítéséről. A 27-es számú manysi dallam A. Kannisto gyűjtéséből (141–154)
On reuniting melody and text. A Mansi song No. 27 from A. Kannisto’s collection

● MATICSÁK SÁNDOR (Debreceni Egyetem)
maticsak.sandor@arts.unideb.hu
Az erza onomatopoetikus névszók képzőállományáról (155–170)
Onomatopoeic nominal suffixes in Erzya-Mordvin

● A. MOLNÁR FERENC (Miskolci Egyetem)
amolnarf@t-online.hu
Finnugor vonatkozású tudománytörténeti adalékok IV. (171–180)
Some Remarks on the History of Finno-Ugric Linguistics

● PITKÄSALO, ELIISA (Tampereen yliopisto)
Eliisa.Pitkasalo@uta.fi
Murretta vai kieltä – kielipolitiikka käännösstrategian valinnan taustalla (181–190)
Dialect or language – language politics on the backround when choosing translational strategies

● SARHEMAA, MARIA – SIVONEN, JARI (Oulun yliopisto)
maria.sarhemaa@gmail.com, jari.sivonen@oulu.fi
Suomen ja unkarin slangin appellatiivistuneet etunimiyhdyssanat (191–212)
Appellativization of given names in Finnish and Hungarian slang compounds

● SIPOS MÁRIA (MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest)
sipos.maria@nytud.mta.hu
Időhatározói alárendelő mondatok a mai szinjai hantiban (213–232)
Temporal clauses in today’s Synya Khanty

● SZEVERÉNYI SÁNDOR – VÁRNAI ZSUZSA (Szegedi Tudományegyetem – MTA Nyelvtudományi Intézet)
szevers@hung.u-szeged.hu, varnai.zsuzsa@nytud.mta.hu
Családfa és etimológia összefüggései a szamojéd példa alapján (233–254)
Family tree and etimology – the case of Samoyedic

● TAKÁCS JUDIT (Debreceni Egyetem)
takacs.judit@arts.unideb.hu
A kvének mai nyelvpolitikai helyzetéről (255–278)
On language policy and the Kven language

● TÓTH ANIKÓ NIKOLETT (Debreceni Egyetem)
anikonikolett@gmail.com
Motivációk és jelentésváltozás a lapp égtájnevek rendszerében (279–292)
Triggering forces and semantic change in the Saami system of cardinal directions

● H. VARGA MÁRTA (Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest)
hvargamarta@gmail.com
A ’passzív’ jelentés és nyelvi kifejezőeszközei a magyarban (293–310)
The passive notion and its grammatical tools in the Hungarian language

● VÍGH-SZABÓ MELINDA (Pannon Egyetem, Veszprém)
vigh.szabo@gmail.com
Kontrasztív szemlélet az észt mint idegen nyelv oktatásában (311–326)
Contrastive approach to the teaching of Estonian as a foreign language and the plan of a teaching material

● VIRTANEN, SUSANNA (Debrecenin yliopisto)
susanna.s.virtanen@mnytud.arts.unideb.hu)
Itämansin latiivisijan semanttinen kuvaus (327–340)
Functions of the lative case in Eastern Mansi


ISMERTETÉSEK – REVIEWS – KATSAUKSIA – РЕЦЕНЗИИ

● VIRTANEN, SUSANNA (Debreceni Egyetem)
susanna.s.virtanen@mnytud.arts.unideb.hu)
Heiko F. Marten – Michael Rießler – Janne Saarikivi – Reetta Toivanen
(eds): Cultural and Linguistic Minorities in the Russian Federation
and the European Union. Comparative Studies on Equality and
Diversity (341–343)


● MATICSÁK SÁNDOR (Debreceni Egyetem)
maticsak.sandor@arts.unideb.hu
Nobufumi Inaba – Jorma Luutonen – Arja Hamari – Elina Ahola (toim.):
Juuret marin murteissa, latvus yltää Uraliin. Juhlakirja Sirkka Saarisen
60-vuotispäiväksi (344–353)


● KERESZTES LÁSZLÓ (Debreceni Egyetem)
keresztes.laszlo@ arts.unideb.hu
Taarna Valtonen: Mielen laaksot / Miela vuomit (354–362)

● TÓTH ANIKÓ NIKOLETT (Debreceni Egyetem)
anikonikolett@gmail.com
Håkan Rydving: Words and Varieties. Lexical variation in Saami (362–364)

● BUZGÓ ANITA (Debreceni Egyetem)
buzgo.anita@gmail.com
Vesa Heikkinen – Harri Mantila: Kielemme kohtalo (365–371)

● BUZGÓ ANITA (Debreceni Egyetem)
buzgo.anita@gmail.com
Sonja Gehring – Sanni Heinzmann – Sari Päivärinne – Taija Udd:
Suomen mestari 3. Suomen kielen oppikirja aikuisille (372–374)


● BUZGÓ ANITA (Debreceni Egyetem)
buzgo.anita@gmail.com
Domokos Johanna (szerk.): A multikulturális Finnország (374–377)

● TÓTH ANIKÓ NIKOLETT (Debreceni Egyetem)
anikonikolett@gmail.com
Ernštreits, Valts: Liivi kirjakeel (378–380)

● TÓTH ANIKÓ NIKOLETT (Debreceni Egyetem)
anikonikolett@gmail.com
Lennart Meri soome-ugri rahvaste filmientsüklopeedia: uus ja täiendatud seitse dokumentaalfilmi 1970–2011 (381–382)

● MATICSÁK SÁNDOR (Debreceni Egyetem)
maticsak.sandor@arts.unideb.hu
Николай Бутылов – Раиса Ширманкина – Заиц Габор: Мордовско–
русский, русскo–мордовский пробный словарь лингвистических терминов (383–388)


● DÁNYI ZITA (Debreceni Egyetem)
danzitkat@gmail.com
Пустаи Янош: Анализ словарей школьной терминологии эрзянского языка (389–392)

● TAKÁCS JUDIT (Debreceni Egyetem)
takacs.judit@arts.unideb.hu
Borbély Anna: Kétnyelvűség. Variabilitás és változás magyarországi közösségekben (393–396)

● KORMOS KRISZTIÁN (Debreceni Egyetem)
kormos.x@gmail.com
Feyzi Ersoy: Çuvaş Türkçesi Grameri (396–400)


IN MEMORIAM

● KERESZTES LÁSZLÓ (Debreceni Egyetem)
keresztes.laszlo@ arts.unideb.hu
150 éve született Heikki Paasonen (1865–1919) (401–408)

● MATICSÁK SÁNDOR (Debreceni Egyetem)
maticsak.sandor@arts.unideb.hu
125 éve született D. V. Bubrih (1890–1949) (408–411)

● HONTI LÁSZLÓ (Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest)
100 éve született B. A. Szerebrennyikov (1915–1989) (412–416)


IN HONOREM

● ZAICZ GÁBOR (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba)
zaicz.gabor@btk.ppke.hu
Két mordvin nyelvész születésnapján: D. V. Cigankin 90 éves, M. V. Moszin 75 éves (417–420)

● CSÚCS SÁNDOR (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba)
csucs.sandor@btk.ppke.hu
Bátori István 80 éves (421–424)

● KEMÉNYFI RÓBERT (Debreceni Egyetem)
kemenyfi@unideb.hu
Voigt Vilmos 75 éves (425–426)
Powered by w3.css