Page 99 - FUD20

Basic HTML Version

A
PLURATÍVÁK SZEMANTIKAI CSOPORTJAI AZ ÉSZAKI LAPPBAN
99
az eredeti jelentés mindkét nyelvben ’zokninadrág’. Ez azt tükrözi, hogy a
nadrághoz egy idő után zokni is járult (Ingo 1998: 423). Vö. a ’nadrág’ jelen-
tésű szóról írottakat.
Mellény, melltartó.
A lapp
liivvat
(<
liiva
’míder, mellény’) szó a finn
nyelven keresztül –
liivi(t) –
a svéd
liv
szóra vezethető vissza. Ez a svédben
eredetileg több dolgot is jelentett: a) felsőtestet, amely a fejben és a végta-
gokban végződött, b) a mellkas és a csípő közötti területet, c) a hasat. A me-
tonimikus jelentésváltozáson keresztül a testrészek neveivel kezdték jelölni
az adott testrészt jelölő ruhadarabot is. Így született meg a sv.
liv, livet, liv
-
stycke
’női mellény’. E szó, átkerülve a finnbe (és a lappba) már nem jelen-
tett testrészt. A
liivi
szó használata annak az új ruhadarabnak a megnevezésé-
re szolgált, melyet a kabát ujjainak kivágásával nyertek. Ez az új ruhadarab
az 1700-as években jelent meg Finnországban. Ekkoriban azonban már a női
öltözékek között közel száz éve ismeretes volt a fűző
(kureliivit),
amely a női
alsóneműk közé tartozott, így ennek mintájára a
liivi, liivit
egyre inkább ezek
közé sorolódott ’melltartó’ és ’fűző’ jelentésben (Ingo 1998: 435). – A finn-
ben ez a ruhadarab fakultatív pluratíva, vagyis állhat egyes és többes szám-
ban is. A többes szám használatát a szimmetrikus részekből való felépülés
erősíthette. A lappban ennél érdekesebb megoldással találkozhatunk. Míg
egyszerű szóként a
liiva
csak egyes számban használatos, összetételekben
csak a többes forma jelenik meg:
čižž
Y
liivvat
’melltartó’;
gádjunliivvat
’men-
tőmellény’;
govdunliivvat
’úszómellény’.
17.2. Komplex ruházat.
Az egyszerre, egy időben viselt több ruhadarab,
a teljes ruházat megnevezése többes számban történik. Ezekben az esetekben,
habár a viselt ruhadarabok rendelkeznek saját megnevezéssel, a hangsúly nem
az egyes elemeken, hanem az általuk alkotott egységen van. Példák:
arv
Y
biktasat
’esőruha’;
atnubiktasat
’hétköznapi ruha’;
álbmotbiktasat
’népviselet’;
biktasat
’ruházat’;
bivut
’vastag ruha, álca’;
dálv
Y
biktasat
’téli
ruházat’;
gárvvut
’ruházat’;
keavlabiktasat
’norvég ruha’;
liik
Y
biktasat
’fe-
hérnemű’;
molssabiktasat
’alsónemű’;
molsagat
’egy váltás ruha’;
nissonbiktasat
’női ruha’;
olgguldasbiktasat
’felsőruházat’;
sám
Y
biktasat
’lapp ruházat’;
sisgearddit
’a legalsó és középső réteg ruha a lapp bunda
alatt’;
suojit
’ruházat’;
váhtut
’ruha, függöny’;
virg
Y
gárvvut
’egyenruha’;
vu
R
lbiktasat
’alsónemű’;
vuolildusbiktasat
’alsónemű’;
vuol
R
sbiktasat
’alsónemű’.
Gárvvut
’ruházat’: az ónorvég
gervi
’ruha, ruházat’ jelentésű szó átvétele,
a többes szám használata a lappban bekövetkező belső fejlődés eredménye.