Page 100 - FUD20

Basic HTML Version

K
ELEMEN
I
VETT
100
Váhtut
’ruha, függöny’. A finn
vaatteet
szó átvétele. Ez skandináv
jövevényszó, egy ősi germán
*wāðu
formára vezethető vissza. Ez a szó
került át az észtbe (
vatt
’kabát’ és
vatid
’ruha’) és a lappba is. A többes
használatot a finnben a szó ’szövetdarab’ és ’ruhadarab’ jelentése egyaránt
okozhatta (Ingo 1998: 458).
18. Használati tárgyak.
Bizonyos tárgyak többes számban történő hasz-
nálatának hasonló okai vannak, mint a testrészek, illetve a ruházat pluratív
megnevezésének. Ezek a tárgyak vagy szimmetrikusan épülnek fel, vagy
több részből állnak. A kezdetlegesebb munkaeszközöket valaha két vagy több
rész összekapcsolásával hozták létre, az így kapott eszköz sokkal jobban
szolgált a feladat elvégzésére. A mai, újabb eszközök neve sokszor analogi-
kus úton kaphat többes számot. Sok fogó-, nyomó-, szorító- és hordozóesz-
köz tartozik ide, ezek nagy része ma már nem használatos. Külön alcsoportot
alkotnak a vadászeszközök (ezek is páros eszközök), a lószerszámok, illető-
leg a közlekedési eszközök (és azok részei). Tágabb értelemben a technikai
eszközök közé sorolom a szemüvegféléket, illetve az egyéb, többnyire lakás-
ban használatos tárgyakat is. A plurativitás alapja többnyire az eszköz páros
mivolta vagy (az utolsó csoport esetében) az, hogy az adott elem több (ha-
sonló) részből épül fel.
18.1. Eszközök, berendezések és azok részei:
áissát
’szemüveg szárai’;
bađat
’rókacsapda vaslemezei’;
barg
R
neavvut
’szerszámkészlet’;
bállját
’hámiga bélése’;
bátn
Y
ruovddit
’fogszabályozó’;
beavd
Y
lihtit
’szervíz, terí-
ték’;
biilabiergasat
’autófelszerelés’;
boradanneavvut
’teríték, evőeszköz’;
botnj
Y
ráhpat ~ -ráhpát
’csigalépcső’;
čállinbiergasat
’írószer’;
dahkubánit
’műfogsor, protézis’;
dahkuvuovttat
’paróka’;
dikšunávdnasat
’piperecik-
kek’;
dolat
’gyufa;
gákk
Y
smuorat
’szövőszék’;
gálvvut
’felszerelés, berende-
zés’;
giehtaruovddit
’bilincs’;
goarrundárbbašat
’varrókészlet’;
lihtit
’edény-
készlet’;
ráhpat ~ -ráhpát
’mozgólépcső’;
sábelát ~ sáhpelat
’hordágy’;
stovllat
’szövőszék’;
šillj
R
gálvvut
’kerti bútor’;
teadjalihtit
’teáskészlet’;
ur
-
got
’orgona’;
v
£
deobiergasat
’videoberendezés’.
18.2. Páros szerszámok:
basttat
’fogó, csipesz’;
bohcc
Y
basttat
’csőfogó’;
botkenbasttat
’csipesz’;
doaŋggat
’fogó’;
gazzaskár'rit
’körömolló’;
kliippe-
táŋggat
’csípő-, harapófogó’;
lotnolasbasttat
’kombináltfogó’;
njunn
Y
basttat
’laposfogó’;
pinseahtat
’csipesz’;
skár'rit
’olló’;
táŋggat
’fogó’.
A többes szám használatának motivációja a két azonos, szimmetrikusan ösz-
szekapcsolódó részből felépülő eszköz. Elsősorban ollókat
(skierat, skár'rit)