Page 90 - FUD20

Basic HTML Version

K
ELEMEN
I
VETT
90
pluratív jelentés: leggyakrabban a
šattut
’növényvilág, növényállomány’ (<
šaddu
’növény’) és a
rásit
’virágok’ (<
rássi
’virág’) jelentésű utótaggal; va-
lamint az adott növény puszta többes számával (
viđit
’békaszőlőfélék’).
4. Egyéb organizmusok:
baktearat ~ baktērat
’baktériumok (Bacteria)’;
eallagat
’szervezet, organizmus’;
orgánat
’szervezet’.
5. Testrészek, szervek:
alimat
’csípő, derék’;
bođđosat
’belsőségek’;
buđđát
’herék’;
cin'n
Y
baksamat ~ -b
Y
ksamat
’szeméremajkak’;
deahkit
’izomzat’;
dovd
R
suotnat
’idegrendszer’;
gaskavuoigŋašat
’köztiagy’;
gulb-
m
Y
guolggat
’szemöldök’;
kuolat
’nemi szervek, petefészek’;
linsasuonat
’szemlencsét függesztő szalagok’;
manimat ~ monimat, manumiččat ~ moni-
muččat
’vesék’;
maŋibut
’méhlepény’;
nearvvat
’idegrendszer’;
nierras-
kávžžát
’pofaszakáll’;
ōllolat
’áll’;
ovdavuoigŋašat
’előagy’;
ruksesseallat
’vörös vértestek’;
skávžžát
’kecskeszakáll’;
stuorr
Y
vuoigŋašat
’nagyagy’;
vuoigŋamat
’agy’;
vuoigŋašat
’agy’;
vuosat
’méhlepény’;
vuovttat
’haj’.
Az emberi test szimmetrikus felépítése következtében bizonyos testrészek
párban, egymással szimmetrikusan helyezkednek el, ezért érezheti úgy a be-
szélő, hogy ezt a többességet jelölnie kell. Azok a belső szervek, testrészek is
ebbe a csoportba tartoznak, melyek több, jól elkülönülő részből épülnek fel,
vagy összefoglaló szerepük van, például:
Vuoigŋašat
’agy’. A többes szám használatát a két részből, két agyfélte-
kéből való felépülés indokolja. Ezen túl az agy további részekre is osztható:
nagyagyra és kisagyra. Igen érdekes és szembetűnő, hogy maga az említett
két rész is többes számban áll:
stuorr
Y
vuoigŋašat
’nagyagy’,
uhcavuoigŋašat
’kisagy’. Ezek Ingo szerint analogikusan, a két agyféltekét jelölő ’agy’ szó-
ból jöttek létre (Ingo 1998: 364).
Čalmmit
’szempár’. A lappban a
čalbmi
’szem’ egyes alakja mellett a
többes forma fejezi ki az ’egy pár szem’ jelentést. Általánosságban a lapp a
páros testrészek esetén a többes számot kedveli (erről ld. részletesen Kele-
men 2012: 91–93).
6. Ünnepek, rendezvények, események.
E szemantikai csoport kialaku-
lásának oka a résztvevők sokasága. Ez egy ún. „prototípus” csoport, amely
megtalálható szinte minden olyan nyelvben, amelyekben a pluratívák haszná-
latosak. Ebben a csoportban a résztvevők száma mellett azonban egy másik
motiváció is megfigyelhető: az adott rendezvény több részből történő felépü-
lése. Ilyen például a finnben a
häät
szó, melyben a többes számot az idézheti