Page 89 - FUD20

Basic HTML Version

A
PLURATÍVÁK SZEMANTIKAI CSOPORTJAI AZ ÉSZAKI LAPPBAN
89
rek’) is (Fokos-Fuchs 1935: 321–322) (az északi lapp korrelatív képzőről
részletesen ld. Kelemen 2009: 47–55).
1.2. Azonos tevékenységet végző emberek:
aviisaolbmot
’sajtó’;
báhpat
’papság’;
b
#
rošteaddjit
’publikum’;
fávttat
’őrség, őrszolgálat’;
girdihám
-
manbargit
’reptéri személyzet’;
mieđušteaddjit
’kíséret’;
muŋkkat
’szerzetes-
rend’;
nonnát
’apácarend’;
oahpaheaddjit
’tanári kar’;
riikkabeaiv
Y
olbmot
’parlamenti képviselők’.
1.3. Embercsoportok:
allaolbmot
’arisztokrácia’;
bahážat ~ bahážagat
’ellenségek (egymás között)’;
borgárat
’polgárság’.
2. Állatok:
bátn
Y
fál'lát
’fogascetek’;
biebm
R
lottit
’baromfi’;
botkkahasat
’rovarok (Insecta)’;
meađđ
Y
mat
’halikra’;
oamit
’jószág’;
rigg
Y
eal'lit
’gerin-
cesek’;
soajálaččat
’baromfi’;
šibihat
’marha’;
šlieddaeal'lit
’puhatestűek’.
3. Növények:
aj
Y
ráss
Y
šattut
’mákfélék (Papaveraceae)’;
bađv
Y
šattut
’hü-
velyesek’;
bákt
Y
gáiskk
Y
šattut
’páfrányfélék (Polypodiaceae)’;
buđetgilvagat
’vetőburgonya’;
čáhppesmuorj
Y
šattut
’varjúbogyófélék (Empetraceae)’;
daŋasšattut
’erikafélék (Ericaceae)’;
dálv
Y
fuođđarat
’téli takarmány’;
eav-
r
R
šattut
’keserűfűfélék (Polygonaceae)’;
fiskesráss
Y
šattut
’boglárkafélék
(Ranunculaceae)’;
geapmanšattut
’orchideafélék (Orchidacea)’;
hávgaráss
Y
-
šattut
’gyékényfélék (Sparganiaceae)’;
irisšattut
’nősziromfélék (Iridaceae)’;
juopm
R
šattut
’sóskafélék (Polygonaceae)’;
kál'lašattut
’kontyvirágfélék
(Araceae)’;
lávk
Y
šattut
’hagymafélék (Alliaceae)’;
muoks
Y
sámmálat
’májmo-
hák (Hapaticopsia)’;
niehtt
Y
šattut
’bükkfavirágúak (Corylaceae)’;
ol'j
R
muor
-
rašattut
’olajfafélék (Oleaceae)’;
piōnašattut
’babarózsafélék (Paeoniaceae)’;
res
#
dašattut
’rezedafélék (Resedaceae)’;
ruoivát
’kender’;
sahálastašattut
’békatutajfélék (Hydrocharitaceae);
šákkošráss
Y
šattut
’tengerifűfélék (Zoste-
raceae)’;
tamariskašattut
’tamariskafélék (Tamaricaceae)’;
viđit
’békaszőlő-
félék’);
viht
Y
šattut
’békaszőlőfélék (Potamogetonaceae)’;
vuovdarásit
’er-
nyősvirágzatúak (Apiaceae)’.
Az állatok és növények csoportjába tartozó pluratívák esetén fontosnak
tartom hangsúlyozni, hogy ezek többségét „kvázi” pluratíváknak tartom. A
ténylegesen csak többes számban álló növények (pl.
ruoivát
’kender’) mellett
a csoport ugyanis elsősorban a biológiából ismert rendszertani csoportokat
jelöli, így számuk bővülhet. Mivel azonban a vizsgált szótárakban csak töb-
bes számban szerepeltek, így szükségesnek tartottam ezeket az elemeket is
bevonni a vizsgálatba. A növények esetén kétféle szerkezetben valósul meg a