Page 81 - FUD20

Basic HTML Version

M
IKÄ EROTTAA MUOTOJA
VIERESSÄ
JA
VIERELLÄ
?
81
13) Tarko oli helsinkiläissuosikin Juhani Sepän
vierellä
kaukana kärjestä,
mutta aavisti sitten Nässyn oikut kirien lähdön seitsemänneksi.
(144017087).
14) Maratonin taso oli huikea, sillä joukkoa vieneen Vieskerin
vierellä
tar-
ponut El Vihuri merkkautti pitkän matkan uusiksi SE-lukemiksi 25,4.
(143460155).
15) Äiti kävelee
vierellä
. (142661415).
16) Kävelytiellä
vierellä
löntystelevä alle kymmenvuotias koulupoika laa-
haa jalkojaan (142447976).
Vieressä
-haun 712 osuman kiintopisteistä suurin osa on staattisia eli pai-
kallaan pysyviä. Staattiset kiintopisteet ovat rakennuksia, alueita, väyliä ja
muita esineitä. Sellaisia kiintopisteitä, jotka ainakin periaatteessa voisivat olla
liikkeessä, ovat ihmiset, eläimet ja erilaiset kulkuneuvot. Nämäkin kiintopisteet
ovat
vieressä
-muotoa käytettäessä yleensä paikoillaan; esimerkit 17 ja 18.
17) [---] Rita Castro Neves kertoo suomalaisen kuraattorikumppaninsa Stig
Baumgartnerin nyökytellessä
vieressä
. (144619791).
18) Kalat arvioitiin veneen
vieressä
niiden pituuden ja pään koon mukaan,
minkä jälkeen ne vapautettiin takaisin aaltoihin. (138374178).
Esimerkissä 17 sekä muuttuja että kiintopiste ovat ihmisiä, ja tilanne voisi
hyvin motivoida henkisenä tukena olemisen merkitystä usein ilmaisevan
vie
-
rellä
-muodon käytön. Kirjoittaja on kuitenkin päätynyt puhtaammin spatiaa-
lista sijaintia kuvaavaan
vieressä
-muotoon. Esimerkissä 18 taas kiintopistee-
nä on kulkuneuvo vene, mutta kuvatussa tilanteessa vene pysyy ilmeisesti
paikallaan, kun kalaa arvioidaan. Samalla kala on veneessä olevien henkilöi-
den hallinnassa eikä siten pystyisikään itsenäisesti liikkumaan veneen
vierel
-
, mikä osaltaan motivoinee
vieressä
-muodon valintaa.
Vieressä
-muotoa käytetään toisinaan myös sellaisissa konteksteissa, joissa
joko muuttuja liikkuu pitkänomaisen kiintopisteen vierustaa pitkin (19) tai
sekä muuttuja että kiintopiste liikkuvat rinnatusten (20–21) ja joiden voisi
siksi otaksua motivoivan pikemminkin
vierellä
-modon valintaa.
19) Palaneen laakerin katkaisema pyöräpari ehti pomppia raiteen
vieressä
yhdeksän kilometriä Jalasjärven Ylivallin liikennepaikalta pohjoiseen,
asemapihalle asti. (152453721).
20) Maroney ui 190 kilometrin matkan myrskyssä ja rankkasateessa ve-
neen
vieressä
hailta suojatussa häkissä (142964266).