Page 382 - FUD20

Basic HTML Version

I
N MEMORIAM
382
Décsy, Gyula 1966: Yurak Chrestomathy. Uralic and Altaic Series 50. Indiana
University – Mouton & Co., Bloomington – The Hague.
Gulya, János 1966: Eastern Ostyak Chrestomathy. Uralic and Altaic Series 51.
Indiana University – Mouton & Co., Bloomington – The Hague.
Hajdú Péter 1968: Chrestomathia Samoiedica. Tankönyvkiadó, Budapest.
Hajdú Péter 1982: Chrestomathia Samoiedica. Második kiadás. Tankönyvkia-
dó, Budapest.
Honti, László 1975: System der paradigmatischen Suffixmorpheme des Wo-
gulischen Dialektes an der Tawda. Janua Linguarum. Series Practica 246.
Akadémiai Kiadó – Mouton, Budapest – Den Haag – Paris.
Honti László 1984: Chrestomathia Ostiacica. Tankönyvkiadó, Budapest.
Honti László 1986: Chrestomathia Ostiacica. 2., változatlan kiadás. Tankönyv-
kiadó, Budapest.
Honti László 2007: A birtoklás kifejezésének eszközei az uráli nyelvekben
szinkrón és diakrón szempontból. Nyelvtudományi Közlemények 104: 7–56.
Kálmán Béla 1951: Obi-ugor szófejtések. Nyelvtudományi Közlemények 53:
243–244.
Kálmán Béla 1952: Obi-ugor szófejtések. Nyelvtudományi Közlemények 54:
251–258.
Kálmán Béla 1953: Megjegyzések Molnár Erik „A magyar nép őstörténete”
című művéhez. Nyelvtudományi Közlemények 55: 266–270.
Kálmán Béla 1954: Obi-ugor szófejtések. Nyelvtudományi Közlemények 56:
274–276.
Kálmán Béla 1955: Manysi nyelvkönyv. Egyetemi Magyar Nyelvészeti Füze-
tek. Tankönyvkiadó, Budapest.
Kálmán Béla 1957: Wolfgang Steinitz, Geschichte des wogulischen Vokalis-
mus. Nyelvtudományi Közlemények 59: 242–247
Kálmán Béla 1958: A finnugor szóvégi magánhangzók történetéből. Nyelvtu-
dományi Közlemények 60: 409–413.
Kálmán Béla 1959a:
Keres
. Magyar Nyelvőr 83: 483–484.
Kálmán Béla 1959b: Obi-ugor szófejtések. Nyelvtudományi Közlemények 61:
350–358.
Kálmán Béla 1960: Chanti szöveg. Nyelvtudományi Közlemények 62: 338–340.
Kálmán, Béla 1961: Die russischen Lehnwörter im Wogulischen. Akadémiai
Kiadó, Budapest.
Kálmán Béla 1962a: Aurélien Sauvageot, Les anciens finnois. Nyelvtudomá-
nyi Közlemények 64: 385–386.
Kálmán Béla 1962b: Finnugor szófejtések. Nyelvtudományi Közlemények 64:
347–351.