Page 374 - FUD20

Basic HTML Version

I
N HONOREM
374
gyart tanulni, s közülük jónéhányan tudományos fokozatot szerezve mai is a
pályán vannak.
Jómagam 1992-ben kerültem lektornak – a szintén debreceni S. Varga Pál
után – Jyväskyläbe. Tuomo akkor még Budapesten dolgozott vendégpro-
fesszorként, s csak néhány hónap múlva tért haza. Azt hiszem, nem túlzás ál-
lítanom, azonnal barátságot kötöttünk. Együttműködésünk eléggé széleskörű
volt: a tanítási órákon túl rendszeresen megjelentem a szobájában, s számos
kérdést megvitattunk: az aktuális egyetemi problémáktól a magyar gasztro-
nómia rejtelmein át futballunk (már akkor is) siralmas állapotáig. Barátsá-
gunk nem maradt meg az egyetem falain belül: számtalanszor síeltünk,
fociztunk (népes családja fiútagjaival egy egész kispályás csapatot alkottak),
s Tuomo sokszor elvitt engem különféle kirándulásokra. (Különösen emlé-
kezetes marad számomra az orivesi túra a finomabbnál finomabb finn ételek-
kel…)
Nem hagyhatom említés nélkül Tuomo családi hátterét, hiszen a neje,
Mártika és öt szépen nevelt gyermeke biztosította háttér nélkül Tuomo egész
biztosan nem vált volna a magyar kultúra finnországi apostolává, „utazó
nagykövetünkké”. És persze nem hagyhatom szó nélkül a náluk elköltött va-
csorákat sem..
Együttműködésünk elmélyülése egybesett a hungarológia felfutásával.
Együtt szerkesztettük a
Hungarologische Beiträge
köteteit, majd együtt ké-
szültünk fel – Petteri Laihonennel, későbbi lektorunkkal kiegészülve – az V.
Nemzetközi Hungarológiai Kongresszura, amelyet Jyväskylä egyeteme és
városa igen nagy sikerrel rendezett meg 2001 augusztusában.
A kongresszus után kissé elváltak az útjaink, kevesebbet találkozunk – de
olyankor mindig ott folytatjuk, ahol abbahagytuk. Remélem, Lahdelma
professzor úr a közeljövőben gyakrabban fog látogatást tenni egyetemünkön,
tanszékünkön!
Kedves Tuomo (vagy ahogy bizonyos körökben szólítunk, neved tréfás
magyarításával: Eöblössy Tamás), kívánom neked, hogy a következő évtize-
deket is hasonló energiával, hasonló invencióval éld meg, és még sok sikeres
hungarológiai esemény fűződjön a nevedhez!
M
ATICSÁK
S
ÁNDOR