Page 371 - FUD20

Basic HTML Version

I
N HONOREM
371
A közös munkát követően kialakult kollegiális kapcsolat számomra meg-
tisztelő. Különösen nagy örömmel tölt el, hogy köszöntőmet igaz barátként is
zárhatom: Kedves Lars-Gunnar, ezúton – a tanszékünk nevében is – szeret-
nék gratulálni a díszdoktori címhez, s kívánok jövőbeli munkádhoz jó erőt,
egészséget és mindig szeretettel várunk „haza”, Debrecenbe!
Ráhkes ustiban:
ollu lihku!
K
ELEMEN
I
VETT
Tuomo Lahdelma 60 éves
Tuomo Lahdelma 1953. június 28-án született Mikkeliben, Dél-Savóban.
Itt érettségizett, majd Jyväskyläben kezdte el egyetemi tanulmányait finn
nyelv és irodalom szakon. 1976-ban diplomázott, 1986-ban védte meg dokto-
ri értekezését, 1994-ben magántanári képesítést szerzett magyar irodalomból.
2001-ben lett a hungarológia professzora. Vendégprofesszor volt Budapesten
és Debrecenben. Vendégprofesszori előadásokat tartott Bécsben, München-
ben, Firenzében, Hamburgban, Padovában, Tartuban – és a világ minden tá-
ján, ahol magyar nyelvvel és kultúrával foglalkoznak. Közleményei főként
Magyarországon és Finnországban láttak napvilágot. Fontosabb munkái:
Endre Ady’s poems in Finnish
(SKS, Helsinki 1978),
Endre Adyn lyriikka ja
Kalevala
(Jyväskylä 1985),
Mitta mitasta. Suomen ja unkarin metristen sys
-
teemien vertailua
(Hungarologische Beiträge 1. Jyväskylä 1993),
Päntän
äijän vajoaminen – yhteiskunnallinen juttu
(Folia Uralica Debreceniensia 8.
Debrecen–Jyväskylä 2001),
Endre Ady ja Eino Leino
(Uralisztikai tanulmányok
7. Bp. 1996),
Márain lukemisen dokumentti. A gyertyák csonkig égnek -ro-
maanin suomentamisen päiväkirjaa
(Hungarologische Beiträge 13. Jyväskylä
2001).
Fő műve doktori értekezése, amely Ady Endre korai költészetének inter-
pretációja:
Vapahtajaa etsimässä. Evankeliumit Endre Adyn lyriikan subteks
-
tinä vuoteen 1908
[Megváltót keresve. Az evangéliumok Ady Endre költé-
szetének mögöttes szövegeként 1908-ig] (Jyväskylä 1986).
Dobos Istvánnal együtt több irodalomelméleti munkát tett közzé. Műfor-
dítások jelzik magyar irodalmi érdeklődését: Márai, Babits, Kosztolányi,
Weöres Sándor és népdalok: Lensi riikinkukko [Felszállott a páva].
Tuomo Lahdelma főleg tudományszervező és nemzetközi kapcsolatépítő
tevékenysége jóvoltából ismert és elismert kutató. Ő hívta életre a finnorszá-
gi Jyväskylä egyetemén a hungarológia szakot és intézetet. Eddig 25-en véd-