Page 330 - FUD20

Basic HTML Version

I
SMERTETÉSEK
– R
EZENSIONEN
– R
EVIEWS
– K
ATSAUKSIA
– Р
ЕЦЕНЗИИ
330
Jelena Filippova – Sanna-Riikka Knuuttila: Käytännön karjalaa.
Suomi–livvi–venäjä, sanastoa arkipäivän tilanteisiin
Karjalan Kielen Seura, Helsinki, 2011. 97. l.
ISBN 9525790177
A Karjalai Nyelvi Társaság legújabb kiadványa egy háromnyelvű, finn–
aunusi karjalai–orosz gyakorlati szótár. A szerzőpáros 97 oldalas kötete leg-
inkább társalgási szójegyzéknek minősíthető, tíz különféle alapszituációhoz,
a mindennapi helyzetekhez nyújt háromnyelvű segédletet.
A szótár szerzői mindennapi munkájuk során is a karjalai nyelv státuszá-
nak erősítén dolgoznak, közös kiadványuk célja pedig egyértelműen a nyelv-
használat és nyelvtanulás segítésére szolgál. A Kelet-Finnországi Egyetem
kutatója – a joensuui kampusz Karjalai Intézetében – Sanna-Riikka Knuut-
tila, aki többek között a karjalai nyelv jövőjével, a gyerekek nyelvhasználatá-
nak vizsgálatával és az aunusi karjala szókicsével foglalkozik; Jelena Filip-
pova többek között az
Oma Mua
című aunusi karjalai újság munkatársa.
A háromnyelvű kötet a finn, karjalai és orosz példamondatokat párhuza-
mosan közli, a témakörök a kezdő nyelvkönyveknél megszokott tematikát
követik. Sajnos, terjedelme miatt nem lehet egy minden igényt kielégítő
opusz, de reméljük hamarosan bővített kiadását vagy még inkább folytatását
is köszönthetjük.
Jelena Filippova – Sanna-Riikka Knuuttila: Русско–карельско–
финский разговорник. Veńa–karjal–suomelaine paginsanakirju.
Keskusteluopas venäjä–suomi–karjala
Periodika, Petrozavodsk, 2012. 144. l.
ISBN 9785881702250
Az előző finn–karjalai–orosz háromnyelvű szótár szerzői szorgosan hasz-
nálják ki a megkezdett munkájuk adta lehetőségeket, ennek fényében egy év-
vel később megjelent a kötet párja, ezúttal orosz–finn–karjalai elrendezésben,
a Periodika kiadásában. A karjalai rész alapjául ismét az aunusi dialektus
szolgált.
A karjalai lexikográfia elmúlt 100 éve (az első szótár megjelenése 1913-
ban) számtalan értékes és különleges kiadvánnyal szolgált eddig. Reméljük,
hogy a mostanában megfigyelhető szótárkészítési hullám még sokáig fog
tartani, és újabb kiadványokkal örvendezteti meg mindazokat, akik a karjalai
nyelv iránt érdeklődnek, legyenek nyelvtanulók vagy tudósok, és mindazokat
a karjalaiakat, akik oroszul vagy finnül tanulnak.