Page 313 - FUD20

Basic HTML Version

D
EBRECENI
E
GYETEM
F
INNUGOR
N
YELVTUDOMÁNYI
T
ANSZÉK
F
OLIA
U
RALICA
D
EBRECENIENSIA
20.
D
EBRECEN
, 2013
313
Ismertetések – Rezensionen – Reviews
Katsauksia – Рецензии
Je. I. Rombangyejeva: Vogul népköltési gyűjtemény.
Istenek hősi énekei. II. kötet. – Героический эпос манси (вогулов).
Песни святых покровителей
Принт-Класс, Ханты-Мансийск 2010. 648 l.
ISBN 978-5-4289-0001-9
Rombangyejeva kiadványa Munkácsi
Vogul népköltési gyűjtemény
ének
(VNGy) II. kötetére épül. 2010-ben jelent meg Hanti-Manszijszkban. Rom-
bangyejeva több szöveget is kiválasztott, és cirill betűs átírásban közli azokat
az eredeti latin betűs helyett, ráadásul orosz nyelvre is lefordította az egyes
műveket. Mindez hatalmas jelentőségű a manysi néphagyomány szempontjá-
ból, hiszen az átírás és a fordítás által a manysi anyanyelvű, ill. a manysiul
kevésbé tudó, inkább oroszul beszélő, valamint a teljesen orosz anyanyelvű
olvasók is megismerkedhetnek a VNGy tartalmával, ezáltal pedig még többet
tudhatnak meg a manysi nép hitvilágáról, életéről.
A Munkácsi-féle második kötet – melynek alcíme:
Istenek hősi énekei, re-
géi és idéző igéi
– Reguly Antal gyűjtése alapján készült, s 1892-ben jelent
meg a Magyar Tudományos Akadémia jóvoltából. A kötet három részből áll.
Az első részben manysi szövegek találhatók különböző nyelvjárásokban.
Munkácsi ezt az egységet a következő fejezetekre osztotta:
Az Obvidék iste
-
nei; A Szoszva-vidék istenei; A Kondavidék istenei; Istenek hőslő énekei és
regéi; Istenidéző igék
. A második rész tárgyi és nyelvi magyarázatokat és
szómutatót, a harmadik rész pedig kiegészítő információkat tartalmaz, kap-
csolódva az első két füzethez. Bemutatja a hősköltészet, a hősélet és a hős-
énekek jellemzőit. Ez a fejezet szintén tartalmaz tárgyi és nyelvi magyaráza-
tokat, függeléket, szómutatót, illetve a korábbi füzetek hibáinak javításait.
Rombangyejeva könyvének harmadik oldalán láthatjuk Reguly Antal és
Munkácsi Bernát portréját, valamint Rombangyejeváról is egy 1975-ös ké-
pet. A könyv Rombangyejeva bevezetőjével indul (5–27). Ebben többek közt
a különböző manysi irodalmi műfajokról esik szó, pl. sorsénekek, hősi epo-