Page 312 - FUD20

Basic HTML Version

Z
AICZ
G
ÁBOR
312
Irodalom
Dalj 1880–1882/1955: Владимир Даль, Толковый словарь живого вели-
корусского языка I–IV. Москва. (A szójegyzékben a nyelvjárási szava-
kat illetően évszám nélkül utalok e szótárra.)
ERV = Б. А. Серебренников – Р. Н. Бузакова – М. В. Мосин (ред.), Эрзянь–
рузонь валкс. Эрзянско–русский словарь. Москва, 1993.
ESMJa = В. И. Вершинин, Этимологический словарь мордовских (эр-
зянского и мокшанского) языков. Т. 1,
Аба–Кеверь,
т. 2,
Кеветие–
Мекснемс,
т. 3,
Мекш–Пиле,
т. 4,
Пиледемс–Уштомс,
т. 5,
Фала–Яш
-
терь.
Йошкар–Ола, 2004–2011. (A lapszámozás folyamatos. Ha csak
lapszámot adok meg, az e szótárra vonatkozik.)
FTM = Zaicz Gábor, A földművelés terminológiája a mordvinban. Budapest,
1970. (Kézirat.) – Egyetemi doktori értekezés.
MRV = Б. А. Серебренников – А. П. Феоктистов – О. Е. Поляков (ред.),
Мокшень–рузонь валкс. Мокшанско–русский словарь. Москва, 1998.
OMSz. = Hadrovics László, Gáldi László (szerk.), Orosz–magyar szótár. Bu-
dapest, 1959².
Paasonen 1990–1996: H. Paasonens Mordwinisches Wörterbuch. Zusam-
mengestellt von Kaino Heikkilä. Herausgegeben von Martti Kahla. I–IV.
Helsinki (Lexica Societatis Fenno-ugricae XXIII/1–4). (A lapszámozás
folyamatos.)
SRG = Словарь русских говоров на территории Республики Мордовия.
Т. 1,
А–Г,
т. 2,
Д–И,
т. 3,
К–Л,
т. 4,
М–Н,
т. 5,
О–П,
т. 6,
Р,
т. 7,
С.
Са-
ранск, 1978–2002.
Vasmer, Max 1953–1958: Russisches etymologisches Wörterbuch I–III. Hei-
delberg.
Zaicz Gábor 2002: Adalékok a mordvin nyelv török jövevényszavaihoz. Paa-
sonen jövevénymonográfiájának szófejtéseiről. FUD 9: 145–158.
*
Russian loan words in the Mordvin language (Part II)
The first part of this publication (FUD 19: 205–222) discussed the first half
of Russian origin vocabulary in the Mordvin language, while this second part
is about the second half of it. The finishing third part (to be published in the
21
th
issue of FUD) examines the most important issues of Mordvin–Russian
lexical connections, like the phonetic characteristics of the loans, grammatical
categorical relations, conceptual categorization etc.
G
ÁBOR
Z
AICZ