Page 27 - FUD20

Basic HTML Version

T
ORNIO KERESZTNÉVADÁSI SZOKÁSAI A
19.
SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN
27
I. időszak II. időszak
név
% név
%
1. Johan 17,6 Johan 7,2
2. Karl
14,0 Karl
6,0
3. Emil
4,7 Väinö 6,0
4. August
3,4 Yrjö
6,0
5. Axel
2,5 Kaarlo 4,7
6. Gustav 2,5 Einar
2,5
7. Victor
2,5 Frans
2,5
8. Elis
2,2 Gustav 2,2
9. Erik
2,2 Kaarle 2,2
10. Frans
2,2 Lauri
2,2
összesen
53,8 összesen 41,5
más
46,2 más
57,5
3. táblázat: Az első névként adott férfi keresztnevek
Az egész időszak alatt igen kedvelt volt a
Johan
és a
Karl
. Az első két év-
tizedben a
Johan
csaknem 18%-os megterheltségű volt, azonban több mint
10%-ot esett a második időszak alatt. Ugyanez a tendencia figyelhető meg a
Karl
esetében is. Az országos lista alapján a
Johan, Emil, Karl,
s később a
Väinö
is nagyon népszerű nevek voltak egész Finnországban (http://verkkopalvelu.
vrk.fi/Nimipalvelu/ 2013.11.25.)
A férfi nevek körében a női nevekéhez hasonló változás történt a második
időszakban. Az előző időszakban kedvelt
Emil, August, Axel, Victor, Elis
és
Erik
nevek kiestek – ezek közül csak az
Emil
(14.) és az
Aksel
(19.) maradt
az első húsz név között. Helyüket a következő nevek vették át:
Väinö
(3.),
Yrjö
(4.),
Kaarlo
(5),
Einar
(6.),
Kaarle
(9.),
Lauri
(10.). Érdemes megje-
gyezni azt is, hogy a
Karl
két finnes alakja
(Kaarlo, Kaarle)
is az első tíz kö-
zött van. A
Karl
és névváltozatai nemcsak Tornióban, hanem egész Finnor-
szágban is nagyon népszerűek voltak, ami a svéd uralkodócsaládban való el-
terjedésével is magyarázható.
A fiúk esetében is sokszor csak egyetlen gyermek kapott bizonyos ke-
resztneveket (az első időszakban ez jellemző a keresztnevek 41%-ára, a második
időszakban 43%-ára az általam vizsgált anyagban). Lássunk néhányat ezek
közül:
Adolf, Bernt, Ernst, Eugen, Olof, Roland, Wilhelm
(I. időszak);
Aalto,
Arviid, Arne, Borr, Gunnar, Johannes, Maunu, Urho, Viktor
(II. időszak).