Page 26 - FUD20

Basic HTML Version

B
UZGÓ
A
NITA
26
A 19. század második felében nagyon népszerűek voltak az
Anna, Maria
és
Ida
nevek. Az első időszakban ez volt a három legkedveltebb név. A szá-
zad végére az
Ida
egy helyet visszacsúszott. Ez nem tűnik nagy változásnak,
viszont a százalékos megoszlás jól mutatja, hogy milyen elmozdulások tör-
téntek ezeknek a neveknek a megterheltségében: míg az első időszakban a
megkeresztelt lányok több mint harmada kapta ezeket a neveket, addig a má-
sodik időszakban csak mintegy 19%-a. Ez a változás is egyértelműen a név-
anyag bővülésével magyarázható.
Az
Anna
,
Maria
és
Ida
országszerte is nagyon népszerűek voltak, a Né-
pességnyilvántartó Központ statisztikái alapján 1899-ig az országosan első
tíz legkedveltebb névben is benne voltak (ezt a listát a
Maria
vezette). Mind-
ezek mellett a
Hilda
és
Hilma
nevek is szerepeltek az országos lista elején,
megállapítható tehát, hogy Tornióban a nők keresztnévadása az országos ten-
denciákat tükrözte (http://verkkopalvelu.vrk.fi/Nimipalvelu/ 2013.11.25.).
1881 és 1901 között a névadásban igen nagy változások történtek. A ko-
rábban az első tízben szereplő
Sofia
(5),
Fanny
(6),
Elin
(7),
Helena
(8) és
Alma
(10) népszerűsége csökkent (mindössze a
Fanny
és
Elin
nevek szere-
peltek az első húszban). Helyükre a
Hilja
(2),
Helmi
(6),
Signe
(8),
Aina
(9)
és az
Olga
(10) került. Ezek közül az előző időszakban csak az
Aina
bukkant
fel az első húsz között, a többi újonnan került a névanyagba.
Az 1880-as évektől Tornióban is kezdtek népszerűvé válni a fennomán
mozgalom elfinnesített keresztnevei. Ezek közül az
Aina
az
Aino
kalevalai
név egyik változata; a
Hilja
a
hiljainen
’csendes’ közszóból származó név; a
Helmi
a
Vilhelmina
elfinnesített alakja, amely a
helmi
’gyöngy’ közszóval
való egybeesése miatt vált igen népszerűvé. A
Hilma
a német eredetű
Hilm
finnes alakja. A
Signe
skandináv eredetű név bizonyára a svéd városlakók
körében volt népszerű.
S ami a ritkább nevek körét illeti: a torniói keresztkönyvekben meglepően
sok egyéni előfordulású keresztnevet találtam, azaz a vizsgált időszakban
csak egyetlen gyermek kapta az alábbi nevek valamelyikét, pl.
Dagmar,
Katharina, Greta, Gustava, Seria, Vendla
(I. időszak);
Alma, Amanda, Ebba,
Elsa, Jonna, Kirsti, Lepmi, Rauha, Saimi, Tuulikki
(II. időszak).
4.2. A férfi keresztnevek gyakorisága
Az első időszakban az újszülött fiúk több mint fele viselte a tíz leggyako-
ribb név valamelyikét, míg a második időszakban csaknem 40%-ra csökkent
ez az arány. A változás – ugyanúgy, mint a női nevek esetében is – a kereszt-
névanyag színesebbé válásával magyarázható.