Page 25 - FUD20

Basic HTML Version

T
ORNIO KERESZTNÉVADÁSI SZOKÁSAI A
19.
SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN
25
adott nevek között lényegesen változatosabb a férfinevek csoportja, vagyis az
egyes női nevek megterheltsége nagyobb volt, mint a férfineveké.
2
I. időszak
(1861–1880)
II. időszak
(1881–1901)
összesen
1. női név
62
113
175
2. női név
62
80
142
1. férfi név
78
104
182
2. férfi név
70
123
193
1. táblázat:
A nevek nemek szerinti megoszlása a vizsgált időszakban
4. A keresztnevek gyakoriságának vizsgálata
4.1. A női keresztnevek gyakorisága
Míg az első időszakban csaknem minden hatodik újszülött lány kapta az első
tíz legkedveltebb név valamelyikét, addig a második időszakban már csak min-
den negyediket kereszteltek ezek valamelyikére. Ez kb. 20%-os csökkenést
jelent az előző időszakhoz képest, s ez összfüggésben áll azzal a körülménnyel
is, hogy a használatba vett keresztnevek száma jelentősen megnövekedett.
I. időszak
II. időszak
név
% név
%
1. Anna
12,1 Anna
9,9
2. Maria 12,1 Hilja
4,4
3. Ida
10,6 Maria
4,4
4. Hilda
7,3 Ida
4,1
5. Sofia
4,4 Hilma
3,3
6. Fanny 3,6 Helmi
3,0
7. Elin
2,9 Hilda
3,0
8. Helena 2,5 Signe
3,0
9. Hilma 2,5 Aina
2,7
10. Alma
2,2 Olga
2,7
összesen
60,2 összesen 40,5
más
39,8 más
59,5
2. táblázat: Az első névként adott női keresztnevek
2
A többnevűségről lásd a 7. pontot.