Page 203 - FUD20

Basic HTML Version

A
Z IMPRODUKTÍV
-
V
FŐNÉVKÉPZŐ AZ ERZA
-
MORDVINBAN
203
27)
адилав
’дерюга [durva vászon, darócszövet]; одеяло [ágytakaró]’
(ERV 35).
Orosz eredetű szó (vö. Zaicz 2012: 207). Paasonennél az
одеяло
mordvin
alakja E
oďejal,
M
aďijala
(MdWb 1427). Az ERV-ben szereplő alakban a
szóbelseji
-ja-
szótag kieshetett; a szóvégi
-v
tisztázatlan.
F) Ismeretlen eredetű szavak
28)
вадов
’héja (Accipiter); kánya (Milvus)’ (EMSz 65); ’ястреб; коршун’
(ERV 97); ’беркут (бeлая голова); ястреб / Königsadler (weisser Kopf);
Hühnerhabicht (Aquila regia; Astur palumbarius)’ (MdWb 2508); ’haukka’
(ESS 21).
Az etimológiai szótárak közül csak Versinyin (ESM 36) veszi fel ezt a
szót, de véleményét nem lehet elfogadni. Ő az
ад
- ige- (vö.
адердямс
’оца-
рапать, ударить [megkarcol, lekapar’]’) és a
ват
- névszótővel (vö.
ват-
кафкс
’ссадина, царапина [horzsolás, héj]’) kapcsolja össze, ezek a megfe-
leltetések szemantikailag nem állják meg a helyüket. Megpendíti a német
Ad
-
ler
’sas’
ad
- elemével való egybeesést is („интересно частичное совпаде-
ние...”) – ezt nem lehet komolyan venni (vö. ófn.
adelare
’edler Aar’, Kluge
1967: 1).
29)
веряв
’какая-то вышивка / irgendeine Stickerei [vmilyen hímzés]’
(MdWb 2624). Alakváltozata:
veŕava.
A nagyszótárban
верявкс
’вышивка русским крестом’ alakban fordul
elő (ERV 128), Versinyin (ESM 49) a
веравт
’вышивка пo плечу и вороту
женской рубахи крестиком’ címszó alatt említi a
верявкс
alakot, s megkoc-
káztatja, hogy a
вере
’felső’ szócsaládjába tartozik (egyfajta „rátét” jelentés-
sel?).
30)
гавав
’karvaly (Accipiter nisus)’ (EMSz 97); ’ястреб-тетеревятник’
(ERV 143). Moksa megfelelője:
гавав
(MRV 136).
Ismeretlen eredetű szó. Sem Paasonennél, sem az etimológiai szótárakban
nem szerepel.
31)
ёлдарав
’червяк [féreg, kukac], гусеница [hernyó]’ (ERV 182);
vel-
darav
’волосатая гусеница / Harraupe’ (MdWb 2603)
вельдарав сукс
’toukka’ (ESS 27). Moksa megfelelője:
verdala
²
(MdWb 2603).