Page 201 - FUD20

Basic HTML Version

A
Z IMPRODUKTÍV
-
V
FŐNÉVKÉPZŐ AZ ERZA
-
MORDVINBAN
201
Paasonen adatai szerint (MdWb 1037) a
lavtov
alakváltozatai között sze-
repelnek a
lavtomo (laftomo), lavto,
M
laftu, laftum
adatok, ezek alapján nem
lehet kizárni a
-v
képző jellegét (a
-mo
is névszóképző).
19)
кансяв
’sömör, kelés, tályog’ (EMSz 140); ’нарыв; рожа; лишaй’
(ERV 232); ’лишай / Schwinde, Flechte’ (MdWb 603); ’partasieni; paise’
(ESS 63). Moksa megfelelője:
камцяв
(MRV 225).
Ismeretlen eredetű szó, az etimológiai szótárakban nem szerepel. Paaso-
nennél előforduló alakváltozatai (E
kańćav,
M
kamćav
) közül
csak a tenygu-
sevói járás Kadom nevű falujából adatolt
kamśa
az egyetlen
-v
nélküli alak:
ennek alapján talán nagyon óvatosan meg lehet kockáztatni, hogy a
-v
a többi
szóalakban képző.
20)
марав
’muslica (Drosophila melanogaster)’ (EMSz 218); ’мошка,
мошкара’ (ERV 362); ’мошкара / Mücke’ (MdWb 1179); ’mäkärä’ (ESS
90).
Ismeretlen eredetű (vö. ESM 232). Az ERV (362) adatai szerint van
ма-
рака
alakja is, ez a
-v
képző jellegét valószínűsíti.
21)
цюцёв
’гроздья [fürt], кисти [bojt, rojt, fürt]; серёжки [barkavirág-
zat]’; кисть, гроздь / Büschel [csomó, nyaláb, csomó (virágzat)], Traube
[fürt, virágzat]; кисть ягод / Beerentraube; серёжка / Kätzchen [barka]’
(MdWb 189).
Valószínűleg törökségi eredetű szó, vö. miser
cäcäk
’blume, franze’, csuv.
čeček
’оспа; цветок’ (Paasonen szerint: „zu dem die mord. wörter wegen des
vokals der ersten silbe lautlich nicht gut stimmen”) (Paasonen 1897: 51).
Az átadó nyelvi alakok alapján nem lehet eldönteni, a
-v
képző vagy
hangrendi fejlődés eredménye. A szó
цуцка
’кисть, гроздь / Büschel, Trau-
be’ alakváltozata (MdWb 189) ugyamakkor inkább a képző státus felé billen-
ti a mérleget.
22)
кезов
’járvány’ (EMSz 151); ’эпидемия’ (ERV 248);
kezge
’эпиде-
мия / Seuche, Epidemia’ (MdWb 738).
Versinyin (ESM 125) megkockáztatja, hogy a
кез-
tő kapcsolatban állhat
a
kež
’harag, düh, méreg’ szóval – ezt hangtani és szemantikai alapon
egyaránt ki lehet zárni. A többi etimológiai szótárban e szó nem szerepel.
A Paasonennél szereplő
kezge
alak alapján a
кезов
szóban képzőre gyana-
kodhatunk.