Page 20 - FUD20

Basic HTML Version

B
ÁTORI
S. I
STVÁN
20
– A koblenzi UEDb-be beépültek Csúcs permi rekonstrukciói. Így a kob-
lenzi UEDb 2422 szócikket tartalmaz, szemben a 1875 szócikkes buda-
pestivel, amelybe nem vették fel Csúcs rekonstrukcióit.
– Az elmúlt években a koblenzi UEDb-ben is történt néhány adatjavítás és
formátumváltozás is – például a GentiumPlus betűkre való átállás –, és
ennek következtében a két verzió között nem lehet teljes megfelelést el-
várni.
Mint fentebb már erről szó esett az Uralotéka (legalább) négy browseren
fut: az Internet Exploreren, a Mozillán, Linuxon és a MacIntosch-gépeken. A
különbségek minimálisak.
Irodalom
Bátori S. István 2011: Uralische Etymologische Datenbasis: Daten und Re-
konstruktion. CIFU-11/6: 9–15.
Bátori S. István 2012: Uralothek – from Dictionary to Database. Workshop
”Titus 25”, 6.–7. 12. 2012, Goethe-Universität Frankfurt (megjelenés
előtt).
Bátori S. István – Németh Krisztián – Váradi Tamás 1998: Aufbau und Funk-
tionen einer etymologischen Datenbasis für den uralischen etymologischen
Wortbestand. Vortrag auf der 6. International Conference about the Use
of Computers in Historical and Comparative Linguistics, Frankfurt a. M.,
21.–24. October 1997, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt.
In: Jost Gippert – Petr Vavroušek (Hrsg.) Studia Iranica, Mesopotamica et
Anatolica 1998/3: 3–14.
Csúcs Sándor 2005: Die Rekonstruktion der permischen Grundsprache,
Akadémiai Kiadó, Budapest.
Diebold, Jérôme 2005: Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und der
Funktionalität von elektronischen Wörterbüchern am Beispiel der Urali-
schen Etymologischen Datenbasis. Universität Koblenz-Landau, Fachbe-
reich Informatik, Koblenz. Diplomarbeit.
Fitschen, Arne 1997: Uralische Etymologische Datenbasis – Eine Datenbank
für die Uralischen Etymologien und ihre Anbindung ans Internet. Univer-
sität Koblenz-Landau, Fachbereich Informatik, Koblenz.