Page 19 - FUD20

Basic HTML Version

A
Z
U
RALOTÉKA DIGITÁLIS ADATBÁZIS
19
9. Uralotéka vagy Uralonet: a hozzáférhetőség
Bátori 2009–2010-ben átadta az UEDb-t (és az akkori Uralotékát is) egy
részletes leírás kíséretében az MTA Nyelvtudományi Intézetének, és ezzel
gyakorlatilag lezárult az 1998-ban kezdeményezett kooperáció. Az NyTI ki-
fejlesztett egy saját szoftvercsomagot, amelyet Uralonet néven 2011 óta az
Interneten is el lehet érni (http://www.uralonet.nytud.hu).
Az Uralonet a Nyelvtudományi Intézetben született szoftver, amely idő-
közben komoly fejlődésen ment keresztül, és ma már sokoldalú és használha-
tó eszköznek bizonyul. Az UEDb Koblenzben maradt példánya Uralothek
néven továbbra is elérhető maradt az Interneten. 2005 óta elérhető volt egy
kis demonstrációs csomag az Interneten (100 szócikk). 2010 óta az Uralothek
hozza az UEDb egész anyagát:
http://uralothek.uni-koblenz.de:8080/Uralothek/ pdom/basis.html
Ez 2013 óta az MTA Nyelvtudományi Intézetének a szerveréről is elérhető a
következő címen:
http://uraloteka.nytud.hu/
A budapesti Uralotéka hálózati bekötése a Tomcat-rendszer segítségével
történik, és természetesen a további xml-programtömb is változatlan. Az
Uralonet viszont a Debian rendszerben dolgozik, tehát már mint rendszer is
különbözik az Uralotékától. Itt a közös bázis a tulajdonképpeni szótári kom-
ponensben kimerül.
A különbség a következőkből áll:
– Debian versus Windows: Budapesten az UEDb Debian 6-os gépen fut,
Koblenzben Windows 7 alatt.
– A budapesti UEDb-ben közlik a rekonstrukciók angol jelentését. A kob-
lenzi UEDb Csúcsot követve továbbra is öt (angol, német, orosz, ma-
gyar és finn) nyelven hozza a rekonstrukciók jelentését.
– A budapesti UEDb-ben a rekonstrukciók fogalomköri besorolást kaptak.
– A budapesti UEDb a magyarázó részt közvetlenül vette át az UEW-ből.
A koblenzi UEDb a tömörített magyarázó részt tartalmazza a Nyelvtu-
dományi Intézetben a 90-es években készült WORD-verziót követve
(Salánki – Sipos 2001).
– Google web safe versus GentiumPlus: A budapesti installáció a Google
web safe betűket használja, a koblenzi a GentiumPlus betűkre állt át.
– A koblenzi UEDb beépítette az UEW-ben eszközölt javításokat, az Ura-
lonet nem vette át ezeket a javításokat.