Page 144 - FUD20

Basic HTML Version

K
ERESZTES
L
ÁSZLÓ
144
9.2. Genitivus:
-ńť
ä
-ń, -
ä
ńť
ä
-ń [-нте-нь, -онте-нь, -енте-нь]
Gyakorlatilag a birtokos személyrag után áll a genitivus-accusativus
-ńť
ä
ragja:
moda
’föld’ :
moda-ńť
ä
-ń (мода-нте-нь), pakśä
’szántóföld’ :
pakśä-
ńť
ä
-ń (пакся-нте-нь), kal
’hal’ :
kal-
ä
ńť
ä
-ń (кал-онте-нь) – kaľ
’fűzfa’ :
kaľ-
ä
ńť
ä
-ń (кал-енте-нь).
9.3. Dativus:
-ńť
ä
-ń-ďi, -
ä
ńť
ä
-ń-ďi [-нте-н-ди, -онте-н-ди, -енте-н-ди]
Gyakorlatilag a birtokos személyraggal összekapcsolt genitivus-accusativus
-ńť
ä
-ń-
raghoz járul a
-ďi
dativus:
moda
’föld’ :
moda-ńť
ä
-ń-ďi (мода-нте-
н-ди), pakśä
’szántóföld’ :
pakśä-ńť
ä
-ń-ďi (пакся-нте-н-ди), kal
’hal’:
kal-
ä
ńť
ä
-ń-ďi (кал-онте-н-ди) – kaľ
’fűzfa’ :
kaľ-
ä
ńť
ä
-ń-ďi (кал-енте-н-ди).
9.4. Függő esetek:
-nt [-нт]
A függő esetek birtokos személyragos alakjai már nem különböznek a
megfelelő erza formáktól. Az egyes számú moksa toldalékokhoz
-nt
rag járul,
tehát
vaľma-s
ä
-nt
(Iness) ’ablakotokban, ablakaitokban’. Az illativusnak a
névszói paradigmában
-s
ragja van, ez zöngésül a birtokos személyrag előtti
magánhangzó miatt, tehát:
vaľma-z
ä
-nt
(Ill) ’ablakotokba, ablakaitokba’. Más-
salhangzós tövekben ugyanezek az alakok például
sur
’ujj’ :
sur-s
ä
-nt
’ujja-
tokkal, ujjaitokkal’
, sur-
ä
z
ä
-nt
’ujjatokba, ujjaitokba’,
lomań
’ember’ :
lomań-
c
ä
-nt
’emberetekben, embereitekben’,
lomań-
ä
z
ä
-nt
’emberetekbe, emberei-
tekbe’ stb. A cirill betűs átírásban:
вальма-со-нт : вальма-зо-нт, сур-со-нт :
сур-озо-нт, ломань-цо-нт : ломан-езо-нт.
10. Többes szám 2. személy: több birtok (’tieitek’).
Azonosak az egy
birtokra utaló toldalékokkal!
11. Többes szám 3. személy: egy birtok (’övék’)
11.1. Nominativus:
-sn
ä
, -cn
ä
, -
ä
sn
ä
[-сна, -цна, -осна, -есна]
a) A szóvégi hang (magánhangzó, ill. mássalhangzó) megkülönböztető
jegy. A szóvégi teljes magánhangzó után
-sn
ä
áll:
moda
’föld’ :
moda-sn
ä
,
pakśä
’szántóföld’ :
pakśa-sn
ä
, pe
’vég’ :
pe-sn
ä
, ši
’nap’ :
ši-sn
ä
.
A jöve
-
vényszavakkal is ez a helyzet:
točka
’pont’ :
točka-sn
ä
, uľćä
’utca’ :
uľća-sn
ä
,
kino
’mozi’ :
kino-sn
ä
.
| Az irodalmi nyelvben is egyszerű a gyakorlat:
мода :
мода-сна, пакся : пакся-сна, пе : пе-сна, ши : ши-сна, точка : точка-сна,
ульця : ульця-сна, кино : кино-сна.
b) A szóvégi magánhangzó teljes vagy redukált volta a fonematikus átírás
-
ban nem releváns:
moda
’föld’ :
moda-sn
ä
,
pakśä
’szántóföld’ :
pakśa-sn
ä