Page 141 - FUD20

Basic HTML Version

M
ORFÉMA
-
ALTERNÁCIÓK A MOKSA
-
MORDVIN NÉVSZÓRAGOZÁSBAN
141
kusan a keménység, ill. a lágyság szabályozza:
p – b; t – d; k – g; s – z; f – v +
-
ä
ńk
ä
(-оньке),
pl.
saraz/-s
’tyúk’ :
saraz-
ä
ńk
ä
(сараз-оньке);
ill.
ť – ď; ś – ź;
š – ž + -
ä
ńk
ä
(
-
еньке),
pl.
kelaź/-ś
’róka’ :
kelaź-
ä
ńk
ä
(келаз-еньке).
Ugyan-
így járnak el a szonoránsok után is:
l – ľ, r – ŕ, n – ń,
pl.
kal
’hal’ :
kal-
ä
ńk
ä
(кал-оньке) – kaľ
’fűzfa’ :
kaľ-
ä
ńk
ä
(кал-еньке).
A tőhangzó váltakozása a korábbi magánhangzó-harmónia maradványa. A
következő esetek (Gen, de főként a Dat) hangzóinak minőségét Butilov sok-
szor következetlenül jelölte.
7.2. Genitivus:
-ńk
ä
-ń, -
ä
ńk
ä
-ń (-ń
ä
k
ä
-ń) [-нько-нь, -онько-нь, -енькo-нь]
Gyakorlatilag a birtokos személyrag után áll a genitivus-accusativus
-ńk
ä
ragja:
moda
’föld’ :
moda-ńk
ä
-ń (мода-нькo-нь), pakśä
’szántóföld’ :
pakśä-
ńk
ä
-ń (пакся-нько-нь), kal
’hal’ :
kal-
ä
ńk
ä
-ń (кал-онькo-нь) – kaľ
’fűzfa’ :
kaľ-
ä
ńk
ä
-ń (кал-енькo-нь).
7.3. Dativus:
-ńk
ä
-ń-ďi, -
ä
ńk
ä
-ń-ďi, -ń
ä
k
ä
-ń-ďi [-нько-н-ди,
-онько-н-ди, -енькo-н-ди]
Gyakorlatilag a birtokos személyraggal összekapcsolt genitivus-accusativus
-ńk
ä
-ń-
raghoz járul a
-ďi
dativus:
moda
’föld’ :
moda
-
ńk
ä
-ń-ďi (мода-нько-
н-ди), pakśä
’szántóföld’ :
pakśä-ńk
ä
-ń-ďi (пакся-нько-н-ди), kal
’hal’:
kal-
ä
ńk
ä
-ń-ďi (кал-онько-н-ди) – kaľ
’fűzfa’ :
kaľ-
ä
ńk
ä
-ń-ďi (кал-енько-н-ди).
7.4. Függő esetek:
-nk [-нк]
A függő esetek birtokos személyragos alakjai már nem különböznek a
megfelelő erza formáktól. Az egyes számú moksa toldalékokhoz
-nk
rag járul,
tehát
vaľmä
’ablak’ :
vaľma-s
ä
-nk
(Iness) ’ablakunkban, ablakainkban’. Az
illativusnak a névszói paradigmában
-s
ragja van, ez zöngésül a birtokos sze-
mélyrag előtti magánhangzó miatt, tehát:
vaľma-s
(Ill) ’ablakba’ :
vaľma-z
ä
-nk
(Ill) ’ablakunkba, ablakainkba’. A cirill betűs átírásban:
вальма-со-нк : валь
-
ма-зо-нк, сур-со-нк : сур-оз-онк, ломань-цо-нк : ломан-ез-онк.
8. Többes szám 1. személy: több birtok (’mieink’).
Azonosak az egy
birtokra utaló toldalékokkal!
9. Többes szám 2. személy: egy birtok (’tietek’)
9.1. Nominativus:
-ńť
ä
, -
ä
ńť
ä
, -ńťä [-нте, -онте, -енте]
a) A szóvégi hang (magánhangzó, ill. mássalhangzó) megkülönböztető
jegy. A szóvégi teljes magánhangzó után
-ńť
ä
áll:
moda
’föld’ :
moda-ńť
ä
,