Page 140 - FUD20

Basic HTML Version

K
ERESZTES
L
ÁSZLÓ
140
e) A tő mássalhangzója releváns. A szóvégi mássalhangzó minősége sze-
rint vannak palatális, lágy vagy nem palatális, kemény tövű szavak:
j, ć, ď, ľ, ń,
ŕ, ś, ť, ź; č, š, ž – c, d, l, m, n, r, s, t, z; b, f, g, χ, k, p, v.
Veláris és palatális párok:
t – ť: śvet
’világ’:
śvet-
ä
ńk
ä
(свет-оньке), krova
’ágy’:
krova-
ä
ńk
ä
(кроват-еньке)
d – ď: kud
’ház’ :
kud-
ä
ńk
ä
(куд-оньке)
,
käď
’kéz’ :
käď-
ä
ńk
ä
(кяд-еньке)
s – ś: piks
’kötél’
:
piks-
ä
ńk
ä
(пикс-оньке), riś
’hiúz’ :
riś-
ä
ńk
ä
(рыс-еньке)
z – ź: kuz
’lucfenyő’ :
kuz-
ä
ńk
ä
(куз-оньке)
,
ľiv
ä
ź
’verejték’ :
ľiv
ä
ź-
ä
ńk
ä
(ливoз-еньке)
c – ć: pu
R
c
’malac’ :
pu
R
-
ä
ńk
ä
(пурхц-оньке), grać
’varjú’ :
grać-
ä
ńk
ä
(грац-еньке)
n – ń: san
’ér’ :
san-
ä
ńk
ä
(сан-оньке), lomań
’ember’ :
lomań-
ä
ńk
ä
(ломан-еньке)
l – ľ: kel
’sógornő’ :
kel-
ä
ńk
ä
(кел-оньке), kaľ
’nyírfa’:
kaľ-
ä
ńk
ä
(кал-
еньке)
r – ŕ: ver
’vér’ :
ver-
ä
ńk
ä
(вер-оньке)
,
maŕ
’alma’ :
maŕ-
ä
ńk
ä
(мар-еньке)
Palatalizáltnak számítanak a moksában még a következő mássalhangzók is:
j:
škaj
’isten’ :
škaj-
ä
ńk
ä
(шкай-еньке/шка-еньке)
č:
vrač
’orvos’ :
vrač-
ä
ńk
ä
(врач-еньке)
š:
meš
’méh’ :
meš-
ä
ńk
ä
(меш-еньке)
ž:
šuž
’árpa’ :
šuž-
ä
ńk
ä
(шуж-еньке)
Mindig kemények viszont a következők:
p – b: pop
’pópa’ :
pop-
ä
ńk
ä
(пoп-оньке), klub
’klub’ :
klub-
ä
ńk
ä
(клуб-
оньке)
k – g: vek
’évszázad’ :
vek-
ä
ńk
ä
(век-оньке), flag
’zászló’ :
flag-
ä
ńk
ä
(флаг-оньке)
f – v: kožf
’levegő’ :
kožf-
ä
ńk
ä
(кожф-оньке), ťev
’munka’ :
ťev-
ä
ńk
ä
(тев-оньке)
χ:
gŕeχ
’bűn’ :
gŕeχ-
ä
ńk
ä
(грех-оньке)
f) Ugyanez a helyzet az utolsó szótagközi mássalhangzó kemény, ill. lágy
minősége tekintetében:
pang
ä
’gomba’ :
pang
ä
-ńk
ä
, pińg
ä
’idő’ :
pińg
ä
-ńk
ä
,
pek
ä
’has’ :
pek
ä
-ńk
ä
, piń
ä
’kutya’ :
piń
ä
-ńk
ä
.
A redukált hangnak a palatális,
ill. veláris voltát a cirill átírás a következőképpen jelöli:
панга : панго-ньке,
пинге : пингo-ньке, пеке : пеко-ньке, пине : пине-ньке.
(Vö. b-pont!)
g) A szóvégi mássalhangzó zöngés, ill. zöngétlen volta nem releváns. Az
előző pont példáiból ez nyilvánvaló, hiszen az előhangzó minőségét automati-