Page 14 - FUD20

Basic HTML Version

B
ÁTORI
S. I
STVÁN
14
mát és különösképpen az oszlopok sorrendjét. Továbbá a szövegszerű XML-
adatbankban, ahol a mezők üresen maradhatnak és hosszúságuk változó, a be
nem töltött mezőket üresen kell hagyni, és vigyázni kell arra, hogy a táblázat
cellái nagyjából egyforma nagyok legyenek, mert a táblázat szemléletessége
azon nyugszik, hogy az összetartozó adatok oszloponként egymás alá kerül-
nek. Amikor egy cella tartalma hosszabb, mint az oszlop középértéke, a szö-
veg kikerül egy ikon hátrahagyásával a bal felső win-ablakba, ahol a haszná-
ló kívánságára megjeleníthető. Ez a helyzet az enciklopédikus jelentésmeg-
határozások vagy a szóalakmezőben az esetleges alternatív hangalakok
megléte esetében (¤-jelzés az alapszó mögött), amelyek kitágíthatják a cellát
és eltorzíthatják a táblázatot.
Ugyancsak emeli az áttekinthetőséget a szócsaládok létrehozása a képzett
és összetett szavak szétforgácsoló, egyszerű felsorolása helyett, mint ahogy
ez az UEW-ben (és az Uralonetben is) történik. A képzett és összetett szavak
behúzott sorba és kisebb betűkkel való írása már önmagában jelzi az össze-
tartozást. A már említett színalátétes megkülönböztetés egy csapásra jelzi,
hogy melyik adat kölcsönzés (rózsaszínű alátét) vagy melyik bizonytalan (vi-
lágoszöld). Színezés jelzi a lábjegyzetszerű kiegészítő információkat.
A számítógépes támogatás kiterjed az adatbank használatának minden lé-
pésére/mozzanatára. Az UEDb-ben lehet (automatikus sorszámozás segítsé-