Page 13 - FUD20

Basic HTML Version

A
Z
U
RALOTÉKA DIGITÁLIS ADATBÁZIS
13
A nyomtatott szótár (az UEW is) tömör szövegtömbökkel dolgozott, amely
csökkentette a nyomdaköltséget. Ezzel szemben a képernyő tervezője nincs
kötelezve a sorok és a lapok maximális feltöltésére: szabadon nyithat új sort,
új „lapot”, ha úgy látja, hogy ezzel az anyag áttekinthetőbbé vagy szemléle-
tesebbé válik.
Az UEDb-ben minden szócikk új lapon, és ezen belül minden nyelv/
nyelvjárás új sorban kezdődik. Az adatbank alapvető táblázatszerű szerkeze-
tét a képernyőn szinte közvetlenül lehet reprodukálni és nem szükséges a so-
rokat folyamatosan teleírni – ez növeli a szemléletességet. A táblázat sorai és
oszlopai még a kívülállóknak is lehetővé teszik az összetartozó vagy össze-
hasonlítandó adatok felismerését. Nyelvek, bibliográfiai adatok, szóalakok,
jelentések stb. az oszlopokban egymás alatt állnak, és nem kell őket fáradsá-
gosan keresgélni, mint az UEW egyszerű folyó szövegében.
Az áttekinthetőség a képernyőn nem adódik önmagától. Először is az
adatbázisbeli adatok megjelenítéshez meg kell adni a mezők címét, formátu-