Page 139 - FUD20

Basic HTML Version

M
ORFÉMA
-
ALTERNÁCIÓK A MOKSA
-
MORDVIN NÉVSZÓRAGOZÁSBAN
139
7. Többes szám 1. személy: egy birtok (’mienk’)
7.1. Nominativus:
-ńk
ä
, -
ä
ńk
ä
, -ńkä
[-ньке, -оньке, -еньке].
Ragvari-
ánsa:
-ńäkä, -неськ [-некя, -неськ]
(
Jevszevjev 1934/1963: 333).
a) A szóvégi hang (magánhangzó, ill. mássalhangzó) megkülönböztető
jegy. A szóvégi teljes magánhangzó után
-ńk
ä
áll:
moda
’föld’ :
moda-ńk
ä
,
pakśä
’szántóföld’ :
pakśä-ńk
ä
, pe
’vég’ :
pe-ńk
ä
, ši
’nap’ :
ši-ńk
ä
.
A jöve-
vényszavakkal is ez a helyzet:
točka
’pont’ :
točka-ńk
ä
, uľćä
’utca’ :
uľćä-ńk
ä
,
kino
’mozi’ :
kino-ńk
ä
.
| Az irodalmi nyelvben is egyszerű a gyakorlat:
мода :
мода-ньке, пакся : пакся-ньке, пе : пе-ньке, ши : ши-ньке, точка : точка-
ньке, ульця : ульця-ньке, кино : кино-ньке.
b) A szóvégi magánhangzó teljes vagy redukált volta a fonematikus átírás-
ban nem releváns:
moda
’föld’ :
moda-ńk
ä
,
pakśä
’szántóföld’ :
pakśä-ńk
ä
kiz
ä
’nyár, év’:
kiz
ä
-ńk
ä
, pand
ä
’hegy’ :
pand
ä
-ńk
ä
, śeľm
ä
’szem’ :
śeľm
ä
-ńk
ä
,
pič
ä
’fenyő’ :
pič
ä
-ńk
ä
, keńž
ä
’köröm’ :
keńž
ä
-ńk
ä
.
Ez a cirill betűs átírásban a
veláris hangrendű szavakban magánhangzó-váltakozás formájában jelentkezik:
киза : кизо-ньке, панда : пандо-ньке, сельме : сельмо-ньке – пиче : пиче-
ньке, кенже : кенже-ньке.
c) A lappangó mássalhangzós tövekben az egyes 1. személyű személyrag –
a genitivusszal ellentétben – a nominativushoz, tehát a változatlan alapalakhoz
járul:
kelu
’nyírfa’ :
kelu-ńk
ä
, śeďi
’szív’:
śeďi-ńk
ä
, vani
’pásztor’ :
vani-ńk
ä
.
Az irodalmi nyelvben:
келу : келу-ньке, седи : седи-ньке, ваны : ваны-ньке.
d) Mássalhangzó után a rag
-
ä
ńk
ä
alakú:
nal
’nyíl’ :
nal-
ä
ńk
ä
, on
’álom’ :
on-
ä
ńk
ä
, sur
’ujj’ :
sur-
ä
ńk
ä
, veď
’víz’ :
veď-
ä
ńk
ä
, pej
’fog’ :
pej-
ä
ńk
ä
, jofks
’mese’ :
jofks-
ä
ńk
ä
, piks
’kötél’ :
piks-
ä
ńk
ä
. Ugyanez érvényes a jövevénysza-
vakban is:
angel
’angyal’ :
angel-
ä
ńk
ä
, bazar
’piac’ :
bazar-
ä
ńk
ä
, pop
’pap’ :
pop-
ä
ńk
ä
, vrač
’orvos’ :
vrač-
ä
ńk
ä
. A fonetikus átírásban a redukált előhangzó
színe a tővéghangzó minősége szerint ingadozik. Kemény mássalhangzó után
ç
, ill. lágy mássalhangzó után
-
ä
. |
Az irodalmi átírás ezt a különbséget a kö-
vetkezőképpen jelöli
(-оньке, -еньке)
, tehát
нал-оньке, он-оньке, сур-оньке,
вед-еньке, пей-еньке, ёфкс-оньке, ангел-оньке, базар-оньке, поп-оньке,
врач-еньке.
A szóvégi mássalhangzó-torlódás nem megkülönböztető jegy:
tol
’tűz’ :
tol-
ä
ńk
ä
, käľ
’nyelv’ :
käľ-
ä
ńk
ä
, karks
’öv’ :
karks-
ä
ńk
ä
, keńkš
’ajtó’ :
keńkš-
ä
ńk
ä
.
Irodalmi megfelelőik:
тол : тол-оньке, кяль : кял-еньке, каркс :
каркс-оньке, кенкш : кенкш-еньке.