Page 138 - FUD20

Basic HTML Version

K
ERESZTES
L
ÁSZLÓ
138
š:
meš
’méh’ :
meš-
ä
nz
ä
(меш-енза
)
ž:
šuž
’árpa’ :
šuž-
ä
nz
ä
(шуж-енза)
Mindig kemények viszont a következők:
p – b: pop
’pópa’ :
pop-
ä
nz
ä
(пoп-онза), klub
’klub’ :
klub-
ä
nz
ä
(клуб-
онза)
k – g: vek
’évszázad’ :
vek-
ä
nz
ä
(век-онза), flag
’zászló’ :
flag-
ä
nz
ä
(флаг-онза)
f – v: kožf
’levegő’ :
kožf-
ä
nz
ä
(кожф-онза), ťev
’munka’ :
ťev-
ä
nz
ä
(тев-онза)
χ:
gŕeχ
’bűn’ :
gŕeχ-
ä
nz
ä
(грех-онза)
f) Ugyanez a helyzet az utolsó szótagközi mássalhangzó kemény, ill. lágy
minősége tekintetében:
pang
ä
’gomba’ :
pang-
ä
nz
ä
, pińg
ä
’idő’ :
pińg
ä
-
ä
nz
ä
,
pek
ä
’has’ :
pek
ä
-
ä
nz
ä
, piń
ä
’kutya’ :
piń
ä
-
ä
nz
ä
.
Az irodalmi nyelv a követke-
zőképpen jelöli e váltakozásokat:
панга : панго-нза, пинге : пингo-нза, пеке :
пеко-нза, пине : пине-нза.
(Vö. b-pont!)
g) A szóvégi mássalhangzó zöngés, ill. zöngétlen volta sem releváns. Az
előző pont példáiból ez nyilvánvaló, hiszen az előhangzó minőségét automati-
kusan a keménység, ill. a lágyság szabályozza:
p – b; t – d; k – g; s – z; f – v +
-
ä
nz
ä
(-онза),
pl.
saraz/-s
’tyúk’ :
saraz-
ä
nz
ä
(сараз-онза);
ill.
ť – ď; ś – ź; š
– ž + -
ä
nz
ä
(-енза),
pl.
kelaź/-ś
’róka’ :
kelaź-
ä
nz
ä
(келаз-енза).
Ugyanígy
járnak el a szonoránsok után is:
l – ľ, r – ŕ, n – ń,
pl.
kal
’hal’ :
kal-
ä
nz
ä
(кал-
онза) – kaľ
’fűzfa’ :
kaľ-
ä
nz
ä
(кал-енза).
6.2. Genitivus:
-nz
ä
-n, -
ä
nz
ä
-n [-нзо-н, -онзо-н, -ензо-н]
Gyakorlatilag a birtokos személyrag után áll a genitivus-accusativus
-n
rag-
ja:
moda
’föld’ :
moda-nz
ä
-n (мода-нзо-н), pakśä
’szántóföld’ :
pakśa-nz
ä
-n
(пакся-нзо-н), kal
’hal’ :
kal-
ä
nz
ä
-n (кал-онзо-н) – kaľ
’fűzfa’ :
kaľ-
ä
nz
ä
-n
(кал-ензо-н).
6.3. Dativus:
-nz
ä
-n-di, -
ä
nz
ä
-ń-di [-нзо-н-ды, -oнзо-н-ды]
Gyakorlatilag a birtokos személyraggal összekapcsolt genitivus-accusativus
-nz
ä
-n
raghoz járul a
-di
dativus:
moda
’föld’ :
moda-nz
ä
-n-di (мода-нзо-н-
ды), pakśä
’szántóföld’ :
pakśa-nz
ä
-n-di (пакся-нзо-н-ды), kal
’hal’:
kal-
ä
nz
ä
-n-di (кал-онзо-н-ды) – kaľ
’fűzfa’ :
kaľ-
ä
nz
ä
-n-di (кал-ензо-н-ды).
6.4. Függő esetek:
megegyeznek az egy birtokra utaló alakokkal.