Page 123 - FUD20

Basic HTML Version

M
ORFÉMA
-
ALTERNÁCIÓK A MOKSA
-
MORDVIN NÉVSZÓRAGOZÁSBAN
123
vos’ :
vrač
-
ä
ź
ä
. A fonetikus átírásban a redukált előhangzó színe a tővéghang-
zó minősége szerint ingadozik. Kemény mássalhangzó után
ç
, ill. lágy mással-
hangzó után
-
ä
. |
A cirill betűs átírás ezt a különbséget fonetikus elvek alapján
jelöli, tehát
нал-озе, он-озе, сур-озе, вед-езе, пей-езе, ёфкс-озе, ангел-озе,
базар-озе, поп-озе, врач-езе.
A szóvégi mássalhangzó-torlódás nem megkülönböztető jegy:
tol
’tűz’ :
tol-
ä
ź
ä
, käľ
’nyelv’ :
käľ-
ä
ź
ä
, karks
’öv’ :
karks-
ä
ź
ä
, keńkš
’ajtó’ :
keńkš-
ä
ź
ä
.
Irodalmi megfelelőik:
тол : тол-озе, кяль : кял-езе, каркс : каркс-озе,
кенкш : кенкш-езе.
e) A tő mássalhangzójának palatális (lágy), ill. veláris (kemény) volta a fo-
nematikus írásban nem releváns:
j, ć, ď, ľ, ń, ŕ, ś, ť, ź; č, š, ž – c, d, l, m, n, r,
s, t, z; b, f, g, χ, k, p, v
Veláris és palatális párok:
t – ť: śvet
’világ’:
śvet-
ä
ź
ä
(свет-озе), krovať
’ágy’:
krovať-
ä
ź
ä
(кроват-езе)
d – ď: kud
’ház’ :
kud-
ä
ź
ä
(куд-озе)
,
käď
’kéz’ :
käď-
ä
ź
ä
(кяд-езе)
s – ś: piks
’kötél’
:
piks-
ä
ź
ä
(пикс-озе), riś
’hiúz’ :
riś-
ä
ź
ä
(рыс-езе)
z – ź: kuz
’lucfenyő’ :
kuz-
ä
ź
ä
(куз-озе)
,
ľiv
ä
ź
’verejték’ :
ľiv
ä
ź-
ä
ź
ä
(ливoз-езе)
c – ć: pu
R
c
’malac’ :
pu
R
c-
ä
ź
ä
(пурхц-озе), grać
’varjú’ :
grać-
ä
ź
ä
(грац-
езе),
de:
tań
ä
c
’tánc’ :
tań
ä
c-
ä
ź
ä
(танец-езе)!
(A szóvégi más-
salhangzó a második szótagi palatális magánhangzó miatt minden
bizonnyal
.)
n – ń: san
’ér’ :
san-
ä
ź
ä
(сан-озе), lomań
’ember’ :
lomań-
ä
ź
ä
(ломан-езе)
l – ľ: kel
’sógornő’ :
kel-
ä
ź
ä
(кел-озе), kaľ
’nyírfa’:
kaľ-
ä
ź
ä
(кал-езе)
r – ŕ: bazar
’piac’ :
bazar-
ä
ź
ä
(базар-озе)
,
maŕ
’alma’ :
maŕ-
ä
ź
ä
(мар-езе)
Palatalizáltnak számítanak a moksában még a következő mássalhangzók is:
j:
škaj
’isten’ :
škaj-
ä
ź
ä
(шкай-езе/шка-езе)
č:
vrač
’orvos’ :
vrač-
ä
ź
ä
(врач-езе)
š:
meš
’méh’ :
meš-
ä
ź
ä
(меш-езе)
ž:
čuž
’árpa’ :
čuž-
ä
ź
ä
(шуж-озе ~ -езе) –
itt ingadozás mutatkozik!
Mindig kemények viszont a következők:
p – b: pop
’pópa’ :
pop-
ä
ź
ä
(пoп-озе), klub
’klub’ :
klub-
ä
ź
ä
(клуб-озе)
k – g: unok
’unoka’ :
un
ä
k-
ä
ź
ä
(унок-озе), flag
’zászló’ :
flag-
ä
ź
ä
(флаг-
озе)
f – v: škaf
’szekrény’ :
škaf-
ä
ź
ä
(шкаф-озе), snav
’borsó’ :
snav-
ä
ź
ä
(снав-озе)
χ:
gŕeχ
’bűn’ :
gŕeχ-
ä
ź
ä
(грех-озе)