Page 122 - FUD20

Basic HTML Version

K
ERESZTES
L
ÁSZLÓ
122
II. A moksa-mordvin főnév birtokos személyragozása (Px)
Az erza és a moksa névragozás legnagyobb, áthidalhatatlan különbségei a
birtokos személyragozás grammatikai eseteiben (nominativus, genitivus, dati-
vus) mutatkoznak.
A moksa irodalmi nyelvben egyéb, ritkább nyelvjárási alakok nem vertek
gyökeret. (Vö. Jevszevjev 1934/1963: 330–334; Grammatika 1962: 90–96;
Grammatika 1980: 182–209; MdChr 1990: 57–60, 197; MK 2000: 58–64;
Feoktistov – Saarinen 2005: 48, 52; Keresztes 2011b: 99–116; 2012: 101–
124.)
1. Egyes szám 1. személy
:
egy birtok (’enyém’)
1.1. Nominativus:
ä
, -źä, -
ä
ź
ä
, -
ä
źä [-зе, -озе, -езе, -озя, -eзя].
Paasonen
(1909: 04), Jevszevjev
-зя
(
1934/1963: 331), Feoktistov – Saarinen
-źä
(2005: 48).
a) A szóvégi hang (magánhangzó, ill. mássalhangzó) megkülönböztető jegy. A
szóvégi teljes magánhangzó után
ä
áll:
moda
’föld’ :
moda-ź
ä
, pakśä
’szán-
tóföld’ :
pakśä-ź
ä
, pe
’vég’ :
pe-ź
ä
, ši
’nap’ :
ši-ź
ä
).
A jövevényszavakkal is ez
a helyzet:
točka
’pont’ :
točka-ź
ä
, uľćä
’utca’ :
uľćä-ź
ä
, kino
’mozi’ :
kino-ź
ä
.
|
Az irodalmi nyelvben is egyszerű a gyakorlat:
мода : мода-зе, пакся : пакся-зе,
пе : пе-зе, ши : ши-зе, точка : точка-зе, ульця : ульця-зе, кино : кино-зе.
b) A szóvégi magánhangzó teljes vagy redukált volta a fonematikus átírás-
ban nem releváns:
moda
’föld’ :
moda-ź
ä
,
pakśä
’szántóföld’ :
pakśä-ź
ä
– kiz
ä
’nyár, év’:
kiz
ä
ä
, pand
ä
’hegy’ :
pand
ä
ä
, śeľm
ä
’szem’ :
śeľm
ä
ä
,
pič
ä
’fenyő’ :
pič
ä
ź
ä
, keńž
ä
’köröm’ :
keńž
ä
ä
.
Ez a cirill betűs átírásban a veláris
hangrendű szavakban magánhangzó-váltakozás formájában jelentkezik:
киза :
кизо-зе, панда : пандо-зе, сельме : сельмо-зе – пиче : пиче-зе, кенже :
кенже-зе.
c) A lappangó mássalhangzós tövekben az egyes 1. személyű személyrag –
a genitivusszal ellentétben – a nominativushoz járul. A birtokos személyrag te-
hát a változatlan alapalakhoz kapcsolódik:
kelu
’nyírfa’ :
kelu-ź
ä
, śeďi
’szív’:
śeďi-ź
ä
, vani
’pásztor’ :
vani-ź
ä
.
A cirill betűs átírásban:
келу : келу-зе, седи :
седи-зе, ваны : ваны-зе.
d) Mássalhangzó után a rag
-
ä
ź
ä
alakú:
nal
’nyíl’ :
nal
-
ä
ź
ä
, on
’álom’ :
on
-
ä
ź
ä
,
sur
’ujj’ :
sur
-
ä
ź
ä
, veď
’víz’ :
veď
-
ä
ź
ä
, pej
’fog’ :
pej
-
ä
ź
ä
, jofks
’mese’ :
jofks
-
ä
ź
ä
, piks
’kötél’ :
piks
-
ä
ź
ä
. Ugyanez érvényes a jövevényszavakban is:
angel
’angyal’ :
angel
-
ä
ź
ä
, bazar
’piac’ :
bazar
-
ä
ź
ä
, pop
’pap’ :
pop
-
ä
ź
ä
, vrač
’or-