Page 124 - FUD20

Basic HTML Version

K
ERESZTES
L
ÁSZLÓ
124
f) Ugyanez a helyzet az utolsó szótagközi mássalhangzó kemény, ill. lágy
minősége tekintetében:
pang
ä
’gomba’ :
pang
ä
ä
, pińg
ä
’idő’ :
pińg
ä
ä
, pek
ä
’has’ :
pek
ä
ä
, piń
ä
’kutya’ :
piń
ä
ä
.
Az irodalmi nyelv a következőképpen
jelöli e váltakozásokat:
панга : панго-зе, пинге : пинго-зе, пеке : пеко-зе,
пине : пине-зе.
(
Vö. b-pont!)
g) A szóvégi mássalhangzó zöngés, ill. zöngétlen volta sem releváns. Az
előző pont példáiból ez nyilvánvaló, hiszen az előhangzó minőségét automati-
kusan a keménység, ill. a lágyság szabályozza:
p – b; t – d; k – g; s – z; f – v
+ -
ä
ź
ä
(-озе),
pl.
saraz/-s
’tyúk’ :
saraz-
ä
ź
ä
(сараз-озе);
ill.
ť – ď; ś – ź; š – ž
+ -
ä
ź
ä
(-езе),
pl.
kelaź/-ś
’róka’ :
kelaź-
ä
ź
ä
(келаз-езе).
Ugyanígy járnak el a
szonoránsok után is:
l – ľ, r – ŕ, n – ń,
pl.
kal
’hal’ :
kal-
ä
ź
ä
(кал-озе) – kaľ
’fűzfa’ :
kaľ-
ä
ź
ä
(кал-езе).
Látható, hogy a cirill betűs átírás a kemény mássalhangzó utáni előhangzót
o
-val, a lágy utánit pedig
e
-vel jelöli:
сан-озе, грех-озе – ломан-езе, мар-езе.
Ugyanez vonatkozik mindazokra a toldalékokra, amelyek előhangzóval járul-
nak a mássalhangzós tövekhez.
1.2. Genitivus:
ä
-ń, -
ä
ź
ä
-ń [-зе-нь, -озе-нь, -езе-нь]
Gyakorlatilag a birtokos személyrag után áll a genitivus-accusativus
ragja:
moda
’föld’ :
moda-ź
ä
-ń (мода-зе-нь), pakśä
’szántóföld’ :
pakśä-ź
ä
-ń (пакся-зе-
нь), kal
’hal’ :
kal-
ä
ź
ä
(кал-озе-нь) – kaľ
’fűzfa’ :
kaľ-
ä
ź
ä
(кал-eзе-нь).
1.3. Dativus:
ä
-ńďi, -
ä
ź
ä
-ńďi [-зе-нь, -озе-нди, -езе-нди] ~ -ź-ťi, -
ä
ź-ťi
[-з-ти, -оз-ти, -ез-ти]
Gyakorlatilag a birtokos személyraggal összekapcsolt genitivus-accusativus
raghoz járul a
-ďi
dativus:
moda
’föld’ :
moda-ź
ä
-ńďi (мода-зе-нди), pakśä
’szántóföld’ :
pakśä-ź
ä
-ńďi (пакся-зе-нди), kal
’hal’ :
kal-
ä
ź
ä
-ńďi
(кал-озе-
нди) – kaľ
’fűzfa’ :
kaľ-
ä
ź
ä
-ńďi
(кал-езе-нди).
A gyakoribb, rövid formálban
a
-ťi
dativusrag közvetlenül a birtokos személyraghoz kapcsolódik:
moda-ź-ťi
(мода-з-ти), pakśä-ź-ťi (пакся-з-ти), kal-
ä
ź-ťi (кало-з-ти), kaľ-
ä
ź-ťi (кал-
ез-ти).
1.4. Függő esetek:
-n [-н]
A függő esetek birtokos személyragos alakjai már nem különböznek a
megfelelő erza formáktól. Az egyes számú moksa toldalékokhoz
-n
rag járul,
tehát
vaľmä
’ablak’ :
vaľma-s
ä
(Iness) :
vaľma-s
ä
-n
’ablakomban, ablakaim-
ban’. Az illativusnak a névszói paradigmában
-s
ragja van, ez zöngésül a bir-
tokos személyrag előtti magánhangzó miatt, tehát
vaľma-s
(Ill) ’ablakba’ :
vaľ
-