Page 11 - FUD20

Basic HTML Version

A
Z
U
RALOTÉKA DIGITÁLIS ADATBÁZIS
11
A rövidítések egységesítése. A rövidítések „kilengései” (például: Selk. ~
Slk.) úgy is tekinthetők, mint a sajtóhibák egyik altípusa, amit mindenképpen
ki kell javítani (lásd fentebb). A források, nyelvjárások, nyelvtani terminoló-
gia stb. rövidítéseinek ingadozása abban különbözik az egyszerű elírástól
(sajtóhibától), hogy itt nem az eltorzult eredeti írásmód rekonstruálása a lé-
nyeg, hanem a sikeres referencia. A rövidítést a szótárt használója fogalmi
síkra vetíti és oldja fel, ahol végeredményben mindegy, hogy a szótár szer-
kesztője a karjalai nyelvet kar, kar., karj, vagy karj. formában rövidíti. A szó-
tár használója számára az eredmény ugyanaz.
Az adatbank browserja (böngészője) viszont a rövidítéslista segítségével
oldja fel a rövidítést, és ha ez a lista nem tartalmazza a keresett betűfüzért, a
browser számára a rövidítés ismeretlen marad.
A rövidítések ingadozása önmagában még nem lenne hiba. A rövidítés tu-
lajdonképpen egy utalás, és ugyanazt az entitást lehetne különböző aliászok-
kal (kulcsokkal) keresni. De az aliászos értelmezés esetében fennforog az a
veszély, hogy kar, kar., karj, és karj. elnevezés nem egy entitást (karjalai) je-