Page 12 - FUD20

Basic HTML Version

B
ÁTORI
S. I
STVÁN
12
löl, hanem négy különbözőt. Az UEDb szövegében az ingadozó rövidítéseket
egységesítettük, de erre az adatbázisban nem történik külön utalás.
A szócikkek kódolásának a projekciója nem egyszerű átkódolás. A szó-
cikkek szerkezeti leírásához az UEW-ben három eszköz (eljárás) használa-
tos: a) központozás, beleértve a zárójeleket és idézőjeleket, továbbá az új sor
kezdését, b) a betűtípusok és a betűk nagyságának a váltogatása (kurzív,
kövér) és c) külön betűk/jelek alkalmazása dedikált funkcióval (például az
ƒ
a felismert hibák, vagy pedig a kérdőjel a rekonstrukciós bizonytalanság jelö-
lésére.
A szócikkek kódolása esetében nem az eredeti betűfüzér reprodukciója a
lényeges, hanem a kód által jelölt (nyelvészeti, lexikográfiai) kategóriák hű
tükrözése. Nem az
ƒ
jelet vagy a kérdőjelet kell itt reprodukálni, hanem a
háttérbeli hibafelismerést, ill. a rekonstrukció bizonytalanságát a fogalmak
szintjén.
A fogalmak szintje nem egzakt számítástechnikai kategória, de nem ke-
vésbé reális. A szófajok jelölése esetében például a szóvégi (tővégi) "-" je-
lölés a szótári kódolás hagyományos nyomdatechnikai szintjén jelentheti azt,
hogy itt egy igéről van szó. Az adatbázis szintjén nem a szóvégi (tővégi) "-"
jelölés a lényeges, hanem az, hogy ennek a szónak a szófaja ige.
Hasonlóképpen az összehasonlítandó nyelvi alak előtt álló kérdőjel eseté-
ben nem a kérdőjel egyszerű reprodukciója a lényeges, hanem annak a fogal-
mi kategóriának a szemléletes megjelenítése, hogy itt bizonytalan az össze-
hasonlítás anyaga, amit az UEDb-ben a képernyőn a világoszöld szín jelöl.
8.2. A teljesítmény síkja: a képernyő és az interaktivitás
A szótár és az adatbázis szembeállítása jogos a teljesítmény síkján is. Úgy
is fel lehet vetni a kérdést, hogy mit nyújt az adatbank, amit nem nyújt a
szótár? Az adatbank felépítése (felszerelése, üzemeltetése) körülményesebb,
mint a nyomtatott (könyvszerű) szótáré. Megéri-e a többletmunka? Három
„ajánlást” érdemes közelebbről megnézni: 1) a szócikkek megjelenítését a
képernyőn, 2) a szótárban való böngészés gépi támogatását és 3) a felújítás
leegyszerűsödését.
Az áttekinthetőség a képernyőn. A képernyőn való megjelenítés célja a
szemléletesség, azaz az etimológiákat úgy kell bemutatni, hogy a megfelelé-
sek közvetlenül is leolvashatóak legyenek. Közelebbről: