Page 105 - FUD20

Basic HTML Version

A
PLURATÍVÁK SZEMANTIKAI CSOPORTJAI AZ ÉSZAKI LAPPBAN
105
20. maradékok, melléktermékek, kacatok
24
08. testi folyamatok, betegségek
21
12. szervezetek, intézmények
20
02. állatok
18
10. állapotok, adottságok
18
25a. tulajdonnevek/helynevek
18
14. kommunikációval kapcsolatos szavak
17
24a. természethez kapcsolódó szavak/földrajzi egységek
17
24b. természethez kapcsolódó szavak természeti jelenségek 15
15. ismeretek, tanulmányok
14
13. rendeletek, szabályzatok, intézkedések
13
25b. tulajdonnevek/csillagnevek
8
16. épületek, helyiségek
7
23. fizikai jelenségek
7
11. viselkedés, szokások, hagyományok
4
04. egyéb organizmusok
3
22. idővel kapcsolatos szavak
3
Összefoglalás
Az itt bemutatott csoportok alapján elmondható, hogy az északi lapp plu-
ratívák szemantikai csoportjai általánosságban megfelelnek az indoeurópai
(vö. pl. orosz: Braun: 1930; német: Baufeld 1979) és finnugor nyelvekből is-
mert csoportoknak (vö. finn: Ingo 1978, 1997; észt: Palo 1999, 2001; mord-
vin: Maticsák 2004). Új kategóriával nem számolhatunk, annak ellenére,
hogy a „növények” és „állatok” nem jellemző kategória a pluratívákat hasz-
náló nyelvekben, hiszen ezeket nem tekinthetjük tényleges pluratíváknak.
Mint a legtöbb, pluratívákkal rendelkező nyelvben, az északi lappban is
igen hangsúlyos szerephez jutnak a használati tárgyak (141), az embercso-
portok (79) és az ünnepek, események (77) megnevezései, amelyek prototipi-
kus csoportnak számítanak, azaz minden, pluratívával rendelkező nyelvben
megtalálhatóak.
Valamelyest több elemet tartalmaz a „Természethez kapcsolódó szavak”
csoportja. Ez a lappok természetközeli életmódjával hozható összefüggésbe.