Page 104 - FUD20

Basic HTML Version

K
ELEMEN
I
VETT
104
25. Tulajdonnevek
25.1. Helynevek:
Álppat
’Alpok’;
Bievát
’Bø’;
Buođggát
’Pykeija’;
Dálmmát
’Kjelmøya’;
Divrrát
’Dyrøy’;
Fearsul'lot
’Färöer-szigetek’;
Hilssát
’Hillesøy’;
Iččát
’Ingøy’;
Ihkkot
’Ekkerøy’;
Ivvárstáđit
’Ibestad’;
Lōdegat
’Lødingen’;
Muosát
’Måsøy-szigetek’;
Ovttastahtton stáhtat
’Egyesült Álla-
mok’;
Skánit
’Skånland’;
Várggát
’Vardø’;
Voagat
’Vågat’.
Ebbe a szemantikai csoportba elsősorban hegységek, szigetcsoportok, il-
letve országok nevei tartoznak.
25.2. Csillagnevek:
Čuoiggaheaddjit
’az Orion öve’;
Čuoigit
’Ikrek csil-
lagkép’;
Dávggát
’Nagymedve’;
Gállábártnit
’az Orion Öve’;
Gievdn
Y
guoddit
’Fiastyúk’;
Oaggut
’Orion öve’;
Roavggut
’Fiastyúk’;
Ruos'sanásttit
’Hattyú
csillagkép’.
A csillagképeket több csillag alkotja, emiatt használatosak többes számban.
26. Egyéb:
bálddalasčiegat
’mellékszögek’;
dovddut
’hangulat, elme’;
gohččumat
’mintázat’;
lihkahusat
’vallási extázis’;
oam
Y
dovdd
R
váivvit
’bűn-
tudat’;
prográmmat
’repertoár’;
ruos'salassánit
’keresztrejtvény’;
seariiddut
’fagykárok’;
sierraborramušat
’diéta’;
snōllosat
’illetlenségek’;
uskealat
’ra-
koncátlanság’;
vuostálassiiddut
’szemközti oldalak’.
A fentebbi szemantikai csoportokba sorolt 1036 szó a következőképpen
oszlik meg:
4
03. növények (és azok részei)
164
18. használati tárgyak
146
06. ünnepek, események, rendezvények
85
01. emberek
83
19. anyagok, élelmiszerek, árucikkek
74
05. testrészek, szervek
58
17. ruházat
54
26. egyéb
43
21. pénzügyek
41
07. tevékenységek
34
09. körülmények, viszonyok, kapcsolatok
24
4
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ezek csupán relatív számok, a csoportokba való beso-
rolás ugyanis sok esetben szubjektív megítélés alapján történt.