Page 160 - FUD20

Basic HTML Version

K
ÓKAI
K
RISZTINA
160
A kérdőíves adatokat tekintve a mozaikszók, ikerítések, tükörfordítások
és népetimológiával született szavak aránya nem jelentős, egy-két szlengszó
keletkezett a fent említett módok mindegyikén.
Az általam végzett kérdőíves vizsgálat természetesen nem ad maradékta-
lanul pontos képet a manapság használatos szlengszókincs egészéről, az ará-
nyokat tekintve azonban hasonlóak lehet az eredmények.
Irodalom
Hämäläinen, Simo 1955: Kirjain- ja typistesanoista. Virittäjä 59: 241–257.
Karttunen, Kaarina 1979: Nykyslangin sanakirja. WSOy, Porvoo–Helsinki–
Juva.
Nahkola, Kari 1999a: Nykyslangin sananmuodostusoppia. Virittäjä 103: 195–
221.
Nahkola, Kari 1999b: Koululaisslangin sanastolähteistä. Virittäjä 103: 619–
623.
Paunonen, Heikki 2006: Synonymia Helsingin slangissa. Virittäjä 110: 336–
364.
Paunonen, Heikki 2000: Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii: stadin slangin
suursanakirja. WSOy, Helsinki.
Varga Judit: Otetaan toisellekin jalalle! – az alkoholfogyasztással kapcsola-
tos szavak és kifejezések a finn nyelvben. Specimina Fennica 10: 135–
141. Szombathely, 2001.
*
Pub slang in Finnish language
The aim of my paper is to discuss Finnish slang vocabulary on alcohol and
alcohol consumption. Even though slang is a very popular topic among
linguists, and is has been widely discussed, there has not been any relevant
study on the theme in Hungary recently. My study is mainly based on the
attraction points and the ways at derivation in my data (http://www.tiede.fi/
artikkeli/348/viina_villitsee_kielenkin).
K
RISZTINA
K
ÓKAI