Page 97 - FUD20

Basic HTML Version

A
PLURATÍVÁK SZEMANTIKAI CSOPORTJAI AZ ÉSZAKI LAPPBAN
97
13. Rendeletek, szabályok, intézkedések:
barg
R
suodj
Y
mearrádusat
’mun-
kavédelmi rendelkezések’;
čoahkkinnjuolggadusat
’üzleti szabályok’;
dáluort
-
netnjuolggadusat
’házirend’;
johtolatnjuolggadusat
’közlekedési rend’;
láh
-
kamearrádusat
’törvényrendeletek’;
máksineavttut
’fizetési feltételek’;
oai
-
vadusat
’irányelvek’;
olmmošrievttit
’emberi jogok’;
ortnetnjuolggadusat
’hatósági rendelet’;
tuol'l
R
mearrádusat
’vámszabályozás’;
vuođđ
R
vuoigat
-
vuođat
’alapvető jogok’.
A különböző szabályzatok, elvek többes számban állnak, mivel azok min-
dig egyfajta gyűjtőfogalomként értelmezendők, hiszen számos paragrafusból,
tételből állnak.
14. Kommunikációval kapcsolatos szavak:
addagat
’adat(ok)’;
áš′š
Y
-
báhpirat ~ -báhpárat
’bizonyíték, eljárás’;
bustávat
’írás’;
dajahusat
’jojka
szövege’;
dearvvahansánit
’üdvözlő beszéd, köszöntő’;
eallinmuitalusat
’emlékiratok’;
earr
R
dearvvuođat
’búcsú’;
guohcunsánit
’ócsárló szavak’;
iđi
-
tođđasat
’reggeli hírek’;
kalohttaođđasat
’hírek’;
lihkusávaldagat
’gratulá-
ció’;
muit
R
sánit
’gyászjelentés’;
muittašeamit
’emlékiratok’;
ođđasat
’hírek’;
ruhkosat
’imádság’;
sáttasánit
’előszó’.
A többes szám használatának az oka az, hogy az üzenet, mondanivaló
„több szóból” áll.
15. Ismeretek, tanulmányok
15.1. Tudás, ismeretek:
dieđut
’ismeretek, információ’;
fágadieđut
’szaktudás’;
ovdadieđut
’előismeretek’;
vuođđ
R
dieđut
’alapismeretek’.
Az itt szereplő szavak mindegyike (tulajdonképpen) mint gyűjtőfogalom
használatos, a megismerő tevékenység során megszerzett és rendszerezett tu-
dásanyag összességét jelölik.
15.2. Tanulmányok, vizsgák, kutatás:
árvosátnelohkamat
’diplomata
-
nulmányok’;
ávnnaslohkamat
’szakmai tanulmányok’;
dutkamat
’kutatás,
nyomozás’;
lohkamat
’tanulmány’;
ovdadutkamat
’vizsgálat’;
ovdadutkkal
-
masat
’vizsgálat’;
stuđeantačállosat
’érettségi vizsga (írásbeli)’;
vuođđ
R
loh
-
kamat
’alaptanulmány’.
Ezek a szavak szintén gyűjtőnévi jelentésűek, és valamilyen meghatá-
rozott kérdéskörrel, tudományággal folytatott foglalkozást, vizsgálódást je-
lölnek.