Page 93 - FUD20

Basic HTML Version

A
PLURATÍVÁK SZEMANTIKAI CSOPORTJAI AZ ÉSZAKI LAPPBAN
93
zött csak az ’ebéd’ és a ’vacsora’ figyelhető meg. Az ünnepi ’reggeli’ kevés-
bé jellemző, ez érezhető a megnevezés hiányából is. Itt a legtöbb étkezés a
mállását
szó összetételéből jött létre, ennek egyes számú alakja a
mállis
’étel’. Vagyis a jelentéselkülönülés az egyes és többes szám használatában:
’étel’ ~ ’étkezés’. Példák:
ávv
R
mállásat
’ünnepi lakoma’;
biđut
’ünnepi lako-
ma’;
dearvvuohtamállásat
’búcsúvacsora’;
eahk
Y
tmállásat
’vacsora’;
gaska-
beaimállásat
’ebéd’;
gaskabeaivvit
’ebéd’;
juovlamállásat
’karácsonyi lako
-
ma’;
keasttat
’lakoma, vendégség’;
mállásat
’ebéd’;
riepm
R
mállásat
’ünnepi
lakoma’;
rihppamállásat
’vacsora’;
váld
R
mállásat
’főétkezés’.
6.4. Versenyek.
A versenyek megnevezésében az egyes és többes számú
alak között jelentéskülönbség figyelhető meg. Az egyes szám konkrét ver-
senyt, versenyszámot jelent (egyetlen győztessel), míg a többes számú forma
több versenyszámból álló versenysorozatok összességét, vagy ugyanannak a
versenyszámnak különböző részeit (középdöntő, elődöntő, döntő) jelöli.
Szerkezetüket tekintve a versenyt jelölő szavak az alábbiak lehetnek:
a) összetett szavak:
bilkengilvvohallamat
’lékhorgászverseny;
gilv
R
vieh-
kamat
’futóverseny’. Ezekben az esetekben az előtag jelöli a verseny „fajtá
-
ját”, a ’versenyt’ jelentő tag pedig mindig többes számban áll.
b) Sg ’tevékenység’: Pl ’ugyannak a tevékenységnek a versenye’:
čuoiga-
mat
’síverseny’ <
čuoigan
’síelés’;
vuodjamat
’úszóverseny’ <
vuodjan
’úszás’.
Az ’olimpiai játékok’ megnevezése kétféle szerkezetben fordul elő. Az
olympialaččat
egyszerű szó mellett az összetett forma követi azt a nemzetkö-
zi tradíciót, amely az olimpiai sporteseményt ’játékok’-ként adja vissza: (vö.
ang.
Olympic Games
, ném.
Olympische Spiele
, finn
olympiakisat
):
olympia
-
gilvvut
’olimpiai játékok’ <
olympia
’olimpiai-’ +
gilvvut
’versenyek, játé-
kok’ (<
gilvu
’verseny’). További példák:
bilkengilvvohallamat
’lékhorgász-
verseny’;
čuigosat
’síelés, síverseny’;
gilv
R
viehkamat
’futóverseny’;
máilm
-
mimeašttirvuođagilvvohallamat
’világbajnokság’;
meašttirvuođagilvvohalla
-
mat
’bajnokság’;
oaggungilvvohallamat
’horgászverseny’;
olympiagilvvut
’olimpiai játékok’;
olympialaččat
’olimpiai játékok’;
rátkimat
’selejtező’;
rátkkačiekčamat
’selejtező’;
rátkkagilvvohallamat
’selejtező’;
stoahkamat
’verseny’;
vuodjamat
’úszóverseny’;
vuodjangilvvohallamat
’’úszóverseny’.
7. Tevékenységek
7.1. Tevékenységek általában:
čierrát
’sírás’;
doaimmat
’működés, tevé-
kenység, cselekvés’;
gávdnasat
’nevetés’;
illučuorvasat
’ujjongás’;
jápmaho
-