Page 85 - FUD20

Basic HTML Version

M
IKÄ EROTTAA MUOTOJA
VIERESSÄ
JA
VIERELLÄ
?
85
Grammar from the human perspective: Case, space, and person in Finnish.
John Benjamins, Amsterdam. 1–20.
Keresztes, Kálmán 1964: Morphemic and Semantic Analysis of the Word
Families: Finnish
ete
- and Hungarian
el-
’fore-’. Indiana University Publi-
cations 41. Uralic and Altaic Series. Indiana University, Bloomington.
Langacker, Ronald W. 1987: Foundations of cognitive grammar. Vol. 1.
Theoretical prerequisites. Stanford University Press, Stanford.
Langacker, Ronald W. 1991: Foundations of cognitive grammar. Vol. 2. De-
scriptive application. Stanford University Press, Stanford.
Levinson, Stephen C. 2003. Space in language and cognition: explorations in
cognitive diversity. Cambridge University Press, Cambridge.
Ojutkangas, Krista 2001: Ruumiinosannimien kieliopillistuminen suomessa
ja virossa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 845. Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
Ojutkangas, Krista 2005: Viittauskehykset ja tarkastelunäkökulma – miten
sijaintia perusakseleilla kuvataan? Virittäjä 109: 525–551.
Ojutkangas, Krista – Huumo, Tuomas 2010: Mikä erottaa muodot
sisällä
ja
sisässä
? ”Synonyymisten” muotojen analyysi. Sananjalka 52: 19–45.
PS = Suomen kielen perussanakirja. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen
julkaisuja 55. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki.
Suutari, Toni 2006: Body-part names and grammaticalization. In: Marja-Liisa
Helasvuo – Lyle Campbell (toim.), Grammar from the human perspective:
Case, space, and person in Finnish. John Benjamins, Amsterdam. 101–128.
Svorou, Soteria 1994: The grammar of space. John Benjamins, Amsterdam.
Talmy, Leonard 2000: Toward a cognitive semantics. Volume 1: Concept
structuring systems. MIT Press, Cambridge.
Tenbrink, Thora 2007: Space, time, and the use of language: An investi-
gation of relationships. Mouton de Gruyter, Berlin.
Tenbrink, Thora 2011: Reference frames of space and time in language.
Journal of Pragmatics 43/3: 704–722.
*
Adpositions, motion, and dynamics: What distinguishes the forms
vieressä
(inessive) and
vierellä
(adessive) ’next to’ in Finnish?
The linguistic study of
frames of reference
(FoR) has recently expanded
from the study of static spatial scenes (see e.g. Levinson 2003) to situations
where the participants of the event are in motion (e.g., Tenbrink 2011). Dif-
ferent adpositional forms are typically used in the two kinds of situations; cf.