Page 70 - FUD20

Basic HTML Version

H
ONTI
L
ÁSZLÓ
70
Dauzat, Albert 1938: Dictionnaire etymologique de la langue française. 4 e
édition, revue et augmentée. Librairie Larousse, Paris.
De Mauro, Tullio – Mancini, Marco 2000: Dizionario etimologico. Garzanti
Linguistica, Milano.
DEWOS = Wolfgang Steinitz, Dialektologisches und etymologisches Wör-
terbuch der ostjakischen Sprache. Lieferung 1–15. Akademie-Verlag,
Berlin, 1966–1993.
EWUng = Benkő, Loránd (Hrsg.), 1995: Etymologisches Wörterbuch des Un-
garischen. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992–1995.
Fokos Dávid 1909: Török jövevényszavainkhoz. Nyr 38: 247–252.
FUV = Björn Collinder, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictio-
nary of the Uralic languages. Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1955.
[Second Revised Edition: Helmut Buske Verlag, Hamburg, 1977.]
Györffy György 1977: István király és műve. Gondolat, Budapest.
Honti László 1999: Az obi-ugor konszonantizmus története. Studia Uralo-Al-
taica. Supplementum 9. JATE, Szeged.
Honti, László 1982: Geschichte des obugrischen Vokalismus der ersten Sil-
be. Bibliotheca Uralica 6. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Itkonen, Erkki 1954: Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im
Tscheremissischen und in den permischen Sprachen. FUF 31: 149–345.
Kalima, Jalo 1929: Etymologische Streifzüge 24–25. FUF 20: 128–136.
Kálmán Béla 1952:
Kötelet ver
. Magyar Nyelv 48: 150–154.
Kannisto, Artturi 1919: Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im
Wogulischen vom qualitativen Standpunkt. MSFOu 46.
Kara Ferenc 1911–1912: Adalékok a magyar nyelv szófejtő szótárához. NyK
41: 234–236.
KESK = В. И. Лыткин – Е. С. Гуляев: Краткий этимологический словарь
коми языка. Коми книжное издательство, Сыктывкар, 1999.
Kiparsky, Valentin 1966: Etymologie gestern und heute. Kratylos 11: 68–78.
Kiss Lajos 1970: Hatvanhét szómagyarázat. Nyelvtudományi Értekezések
71. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Kluge, Friedrich 2002: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache.
24. Auflage. Walter de Gruyter, Berlin – New York.
Kniezsa István 1974: A magyar nyelv szláv jövevényszavai. (2. kiadás).
Akadémiai Kiadó, Budapest.
Korenchy, Éva 1972: Iranische Lehnwörter in den obugrischen Sprachen.
Akadémiai Kiadó, Budapest.
Ligeti Lajos 1986: A magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és
az Árpád-korban. Akadémiai Kiadó, Budapest.