Page 60 - FUD20

Basic HTML Version

E
NDRESZ
B
RIGITTA
60
y
хум
=
χum
’férfi’
û
х
û
лсум
=
χūlsәm
’hallottam’
ю
Юдея
=
Judea
’Júdea’
[
л
[
ли
=
ľūľi
'áll'
э [nem találtam példát]
]
]
ли-пāлт
=
ēli-pālt
’előtt’
e
веськат
=
weśkat
’jámbor’
ē
пēрнал
=
pērnal
’kereszttel’
ы
тыттyнгкве
=
tittuηkwe
’etetni’
y
п
y
г
=
p
»
γ
’fiú’
и
Кристос
=
Kristos
’Krisztus’
i
I
сус
=
Jīsus
’Jézus’
Magánhangzók nem első, vagyis hangsúlytalan szótagban:
Rövidek:
Hosszúak:
a
Иерусалим
=
Jerusalim
’Jeruzsálem’
ā
лāвыглāлсыт
=
lāwiγlāls
ü
t
’mondták’
я
к
û
ся
j
=
kūśaj
’úr’
/
[nem találtam példát]
o
сāккон
=
sākkon
’törvény’
ō
]
лумхōлас
=
ēlumχolas
’ember’
ё [nem találtam példát]
\
[nem találtam példát]
y
састум
=
sastum
’sima’
û
[nem találtam példát]
ю
верблюд
=
werbľud
’teve’
[
[nem találtam példát]
э
ōлнэ
=
ōlne
’levő, létező’
]
ōл
]
н
=
ōlēn
’legyetek’
e
aнгелум
=
anγelum
’angyal’
ē
минымēн
=
minimēn
’ketten
megyünk’
ы
лāвыс
=
lāw
ü
s
’mondta’
y
хум
y
г
=
χumiγ
két ember’
и
такви
=
takwi
’maga’
i
[nem találtam példát]
A hosszú hangok hiánya nem meglepő, hiszen hangsúlytalan szótagban
nemigen fordulnak elő. A jelölésben persze itt is akadnak következetlensé-
gek. Ugyanaz a szó előfordul rövid, illetve hosszú magánhangzós formában
is, továbbá az egyes igei személyragok jelölésében (
потырт
]
г
y
н
’(ti) be-
széltek’;
хулэг
y
н
’halljátok’) is gyakori az ingadozás. Problémát jelent, hogy
a
ы
terheltsége igen nagy. Ez a betű több hangértékkel is rendelkezik:
ü
, i, и,
I
~
K
. Például a
потырты
’beszél’ szóban először
ü
, utána (kemény mással-
hangzó után)
i
a hangértéke. A mássalhangzók utáni magánhangzók fejezik
ki a palatalizáció meglétét vagy hiányát.
Javaslataim
az eddigiek tükrében tehát a következőek:
– Mindenképp jelölni kell a magánhangzók hosszúságát.
– A
ы
terheltségét csökkenteni kell. A redukált
ü
megfelelőjeként a cirill be-
tűs jelölésben alkalmazhatnák a
ъ
-t (keményjel,
tv\rdyj znak
), mivel jelenleg
ennek nincs funkciója, így nem is lenne zavaró az értelmezés szempontjából.
– Természetesen érdemes minél kevesebb diakritikus jelet használni, ez meg-
könnyíti az anyagok nyomtatott vagy internetes formában történő terjesztését