Page 59 - FUD20

Basic HTML Version

A
MANYSI IRODALMI NYELV ÁTÍRÁSÁNAK KÉRDÉSEI
59
e
сырае
’kardja’
нире
’vesszeje’
ä
sirejä
ńirä
ы
нумыл
’felülről’
сып
’nyak’
ė
i
numėl
sip
и
мир
’nép’
i
mir
Hosszúak:
Rombangyejeva
Munkácsi
ā
тāраты
’ereszt, enged’
ā
tāräti
/
н
/
врам
’gyermek’
āя
â
хум
apród’
/
â
к
’fehér’
a
ńaurėm
ajäń χum
jānk
ō
Тōрум
’ég, Isten’
b
T
b
rėm
\
\
рынхум
’nyusztos férfi’
j
b
j
b
rėn χum
û
u
нлы
’ül’
ū
ūnli
[
л
[
льнэ
’álló’
ľū
ľūľnė
]
]
kвa
’asszony’
ē
ēkwa
ē
ēмтс
’jött, vált’
jēmts
y
сāграпāл
y
лум
’vagdalom’
i
sa
ê
rėpālilėm
i
й
i
в
’fa’
ī
jiw
Rombangyejeva igyekezett tehát leegyszerűsíteni, egységesíteni, talán a
mai kiejtéshez igazítani Munkácsi jelölési rendszerét. A magánhangzók hosz-
szúsága esetében gyakran eltérő a megítélésük. Például:
й
i
в
~
jiw
’fa’,
н
/
врам
~
ńaurėm
’gyermek’ stb.
2.3. A Márk evangélium új fordításának vizsgálata
A továbbiakban a V. Sz. Ivanova által készített próbafordítás
(
Mark hum
hansum \mas l
/
hhal
)
átírásának elemzésére vállalkozom. A legérdekesebb
kérdésnek itt is a magánhangzó-rendszer jelölése ígérkezik. A fordító jelöli a
magánhangzók hosszúságát. Lássuk, milyen magánhangzók fordulnak elő az
első szótagban! A példák először cirill, majd latin betűs átírásban szerepel-
nek Kálmán jelölési rendszerét követve.
Rövidek:
Hosszúak:
a
Марк
=
Mark
’Márk’
ā
лāтынг
=
lāt
ü
η
’szó, beszéd’
я
яныг
=
janiγ
’nagy’
/
л
/
ххал
=
ľāχχal
hír’
o
тох
=
toχ
’így'
ō
Тōрум
=
Tōrәm
’ég, Isten’
ё
ёмас
=
jomas
’jó’
\
л
\
â
х
=
ľōηχ
út